Health Canada: Ticagrelor và nguy cơ tim mạch

Ticagrelor là một loại thuốc kê đơn được sử dụng với acid acetylsalicylic liều thấp (ASA), như aspirin, để giảm nguy cơ bị đột quỵ, lên cơn đau tim hoặc tử vong do cách bệnh lý liên quan đến tim mạch.

 

 

 

Ticagrelor là một loại thuốc kê đơn được sử dụng với acid acetylsalicylic liều thấp (ASA), như aspirin, để giảm nguy cơ bị đột quỵ, lên cơn đau tim hoặc tử vong do cách bệnh lý liên quan đến tim mạch.

 

Health Canada đã tiến hành đánh giá tính an toàn của thuốc này được từ các dữ liệu hiện có, các bài báo quốc tế đã công bố có liên quan đến nguy cơ phong bế một phần hoặc hoàn toàn khả năng truyền xung động tim (block nhĩ thất độ hai và độ ba [AV]) ở những bệnh nhân được điều trị bằng ticagrelor.

 

Health Canada đã xem xét 2 rủi ro tiềm ẩn sau đây khi sử dụng ticagrelor gồm:

- Làm trầm trọng hơn tình trạng nhịp tim chậm và không đều (loạn nhịp tim) ở những bệnh nhân có tiền sử rối loạn nhịp tim.

- Block AV độ hai và độ ba.

 

Đánh giá của Health Canada kết luận rằng có thể có mối liên hệ giữa việc sử dụng ticagrelor và nguy cơ loạn nhịp tim bao gồm block AV độ hai và độ ba.

Health Canada sẽ làm việc với nhà sản xuất để cập nhật thông tin an toàn của sản phẩm chứa ticagrelor lưu hành ở Canada để cảnh báo về những nguy cơ này.

 

Nguồn: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/august-2020.html#brilinta

 

 

Người tổng hợp: ThS. Nguyễn Phương Thúy

Các tin liên quan