BIP Occitanie số 1/2024: Lưu ý nguy cơ kéo dài khoảng QT khi sử dụng quetiapin và haloperidol

Một nghiên cứu thuần tập hồi cứu ở Đài Loan, được tiến hành trên dữ liệu các hồ sơ bệnh án được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, nhằm đánh giá tần suất ghi nhận biến cố kéo dài khoảng QT nghiêm trọng (được định nghĩa là khoảng QT>500ms hoặc tăng khoảng QT>60ms so với giá trị tham chiếu) ở bệnh nhân khởi đầu điều trị bằng quetiapin hoặc haloperidol. Mức tăng khoảng QT trung bình sau khi dùng quetiapin (n=8832; độ tuổi trung bình 68,6 tuổi; 59% nam) hoặc haloperidol (n=2341; độ tuổi trung bình 66 tuổi; 64,6% nam) lần lượt là 8,3 +/-51,8ms và 8,9 +/-44,0ms. Trong đó, 13% bệnh nhân bắt đầu sử dụng quetiapin và 14,2% sử dụng haloperidol đã gặp biến cố kéo dài khoảng QT nghiêm trọng. Các yếu tố nguy cơ kéo dài khoảng QT chung cho cả hai thuốc bao gồm: tuổi, suy tim, hạ kali máu và sử dụng amiodaron. Kéo dài khoảng QT nghiêm trọng khi sử dụng quetiapin có liên quan tới việc tăng nguy cơ đáng kể các rối loạn nhịp tim (aOR 2,84; khoảng tin cậy 95% 1,95-4,13) và đột tử do tim (aOR 2,29; khoảng tin cậy 95% 1,44-3,66). Tuy nhiên, nghiên cứu không ghi nhận mối liên quan có ý nghĩa thống kê đối với haloperidol.

 

Câu hỏi đặt ra là liệu có thể ngoại suy các kết quả này cho quần thể người da trắng dựa trên các yếu tố gen dược học hay không. Một số ít các dữ liệu hiện có gợi ý không có sự khác biệt về giá trị khoảng QTc tham chiếu giữa các chủng tộc. Tuy nhiên, người da trắng có nguy cơ cao gặp biến cố kéo dài khoảng QT do thuốc hơn so với các chủng tộc khác (đặc biệt là do nguy cơ cao hơn xuất hiện các biến thể đa hình của CYP2D6 và  gen KCHN2 mã hóa cho tiểu đơn vị α của kênh hERG). Bên cạnh đó, biến cố kéo dài khoảng QT do thuốc có thể phụ thuộc vào liều lượng. Tuy nhiên, nghiên cứu không cung cấp thông tin về liều trung bình của quetiapin hoặc haloperidol được sử dụng trên các bệnh nhân ghi nhận trong nghiên cứu.

 
Điểm tin: SV. Vũ Thị Ngọc Mai

 

Hiệu đính: DS. Hoàng Hải Linh; Phụ trách: ThS. Nguyễn Mai Hoa