EMA bắt đầu đánh giá việc sử dụng RoActemra (tocilizumab) trên người lớn nhập viện do mắc COVID-19 nghiêm trọng

 

EMA bắt đầu đánh giá tác dụng của thuốc chống viêm RoActemra (tocilizumab) trong điều trị cho người trưởng thành nhập viện do mắc COVID-19 nghiêm trọng, đã sử dụng corticosteroid và cần thở oxy hoặc thở máy.

RoActemra có tiềm năng điều trị COVID-19 nhờ khả năng ức chế tác dụng của interleukin-6, một chất trung gian do hệ miễn dịch sản sinh ra để phản ứng với tình trạng viêm.

Ủy ban về các Sản phẩm thuốc sử dụng trên người của EMA (CHMP) sẽ đánh giá nhanh dữ liệu trong các hồ sơ đăng ký, bao gồm kết quả của 4 thử nghiệm ngẫu nhiên lớn trên bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 nghiêm trọng, nhằm quyết định liệu có cho phép chỉ định không. Đánh giá của CHMP, cùng với bất kỳ yêu cầu về dữ liệu nghiên cứu và giám sát an toàn bổ sung, sẽ được gửi đến Ủy ban châu Âu để đưa ra quyết định có ràng buộc pháp lý cho tất cả các quốc gia thành viên EU.

EMA sẽ thông báo kết quả đánh giá dự kiến vào tháng 10, trừ khi cần thông tin bổ sung.

 

Nguồn: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-evaluating-use-roactemra-hospitalised-adults-severe-covid-19

Điểm tin: CTV. Tăng Quốc An,CTV. Nguyễn Hà Nhi, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan