Health Canada: Ngày 13/6/2020, Health Canada thông báo thu hồi một số thuốc chứa metformin do phát hiện có mặt tạp chất NDMA

 

Apotex Inc đang tự nguyện thu hồi thêm 9 lô thuốc kê đơn metformin, viên nén APO-METFORMIN ER (giải phóng kéo dài). Kết quả kiểm nghiệm của công ty cho thấy có 1 lô thuốc (PY7174) chứa tạp chất NDMA, hàm lượng tạp chất tăng theo thời gian và có thể vượt giới hạn cho phép. Để đảm bảo an toàn, công ty cũng thu hồi 8 lô thuốc khác vì hàm lượng tạp chất NDMA có thể tăn theo thời gian. Các lô phải thu hồi bao gồm: NV3242, NV3243, NV3244, NV3245, NV3247, NV3248, PX5334, PX5335

 

Nguồn: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72287a-eng.php

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan