WHO: Đào tạo lâm sàng nhiễm trùng hô hấp cấp nặng

 

Đây là khóa học online của Tổ chức Y tế Thế giới được dịch ra nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt.


Đối tượng chính: Các bác sĩ lâm sàng làm việc ở các khoa hồi sức tích cực ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Tổng quan: Khóa học ngắn về Đào tạo lâm sàng nhiễm trùng hô hấp cấp nặng (SARI) của WHO bao gồm các nội dung về xử trí lâm sàng bệnh nhân có nhiễm trùng hô hấp cấp nặng.

Khóa học này được dành cho các bác sĩ lâm sàng là người đang làm việc tại các đơn vị hồi sức tích cực (ICU) ở các nước thu nhập thấp đến trung bình và xử trí bệnh nhân người lớn và trẻ em có các dạng nặng của nhiễm trùng hô hấp cấp (SARI), bao gồm viêm phổi nặng, họi chứng nguy ngập hô hấp cấp (ARDS). Sepsis và sốc nhiễm trùng. Đây là một hướng dẫn thực hành cầm taycho nhân viên y tế liên quan tới chăm sóc tích cực trong vụ dịch cúm (cúm mùa), cúm gia cầm ở người (H5N1, H7N9, MERS-CoV, COVID-19 hoặc các dịch virus hô hấp mới nổi khác.

 •  

 • Giới thiệu:

  Giới thiệu
 • Module 1: Giới thiệu về COVID-19 và chống nhiễm khuẩn:

  Module này bao gồm các cập nhật lâm sàng về COVID-19 tính tới 30.01.2020 và phòng chống nhiễm khuẩn (IPC) cho bệnh nhân có nhiễm trùng hô hấp cấp nặng (SARI).
 • Module 2: Các hội chứng lâm sàng và sinh lý bệnh của sepsis và ARDS:

  Module này bao gồm các hội chứng lâm sàng và sinh lý bệnh của sepsis và ARDS.
 • Module 3: Phân loại bệnh nhân:

  Module này bao gồm việc phân loại và nhận biết sớm bệnh nhân SARI, bao gồm 2 tình huống đóng vai.
 • Module 4: Theo dõi:

  Trong module này, người học sẽ học về việc theo dõi bệnh nhân SARI.
 • Module 5: Chẩn đoán:

  Trong module này, người học sẽ học về chẩn đoán phân biệt, lấy bệnh phẩm và các xét nghiệm chẩn đoán SARI.
 • Module 6: Oxy liệu pháp:

  Module này gồm điều trị oxy.
 • Module 7: Các thuốc kháng vi sinh vật:

  Module này bao gồm việc điều trị kháng kháng sinh và việc thay đổi phác đồ sau khi phiên giải xét nghiệm chẩn đoán.
 • Module 8: Sepsis:

  Trong module này, người học sẽ học cách hồi sức theo mục tiêu cho sepsis và sốc nhiễm khuẩn.
 • Module 9: Thông khí cơ học:

  Trong module này, người học sẽ học cách thực hiện chiến lược thông khí bảo vệ phổi trong thở máy cho Hội chứng nguy ngập hô hấp (ARDS).
 • Module 10: An thần:

  Module này bao gồm thở máy xâm nhập cho ARDS, quản lý đau và tình trạng kích động và sảng.
 • Module 11:Thực hành tốt nhânts để phòng các biến chứng:

  Module này tổ chức các thực hành tốt nhất để phòng biến chứng.
 • Module 12: Cai thở máy:

  Trong module này, người tham gia sẽ học về thng khí nhân tạo.
 • Module 13: Chất lượng trong chăm sóc tích cực:

  Module này gồm các vấn đề về chất lượng trong điều trị tích cực.
 • Module 14: Chuẩn bị cho đại dịch và các vấn đề cân nhắc về y đức:

  Trong module này, người học sẽ học về tình trạng ứng phó với dịch bệnh và các chuẩn bị cho đại dịch và các vấn đề đạo đức.

 

Nguồn: https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection-VI?fbclid=IwAR1XRVFOTJP3DqVmb6YtckApJ0VvHkMqmNnGd8c_OoE0dmkeTKDvwDEqkAE

Các tin liên quan