Vắc xin COVID-19 Pfizer-BioNTech cho trẻ vị thành niên – Cân bằng lợi ích và nguy cơ

 

Vắc xin Pfizer-BioNTech đã được cấp phép có điều kiện cho trẻ vị thành niên (từ 12 – 17 tuổi) tại Mỹ vào tháng 05/2021 dựa trên kết quả của một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Từ tháng 06/2021, đã có một số báo cáo về trường hợp viêm cơ tim (chủ yếu ở nam giới) sau khi tiêm liều vắc xin thứ hai. Tuy ban đầu việc tiến hành tiêm vắc xin có lợi ích vượt trội nguy cơ, CDC và FDA đã tiến hành một nghiên cứu về phản ứng có hại của vắc xin ở nhóm tuổi này từ dữ liệu của hệ thống VAERS và v-safe trong khoảng thời gian từ 14/12/2020 đến 16/07/2021.  

 

Dựa trên dữ liệu của VAERS, khoảng 0,1% trong số 8,9 triệu người được tiêm vắc xin báo cáo đã gặp phản ứng có hại, 90,7% trong số đó không nghiêm trọng. Số còn lại được coi là nghiêm trọng (bao gồm viêm cơ tim). Dữ liệu từ v-safe cũng cho thấy điều tương tự. Tình trạng nghiêm trọng thường gặp nhất là đau ngực, tăng troponin, viêm cơ tim và tăng CRP. Hầu hết các trường hợp xảy ra ở người từ 12 – 15 tuổi, chủ yếu ở nam giới, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Hội đồng Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng của Mỹ (ACIP) khuyến cáo tiếp tục sử dụng vắc xin cho thanh thiếu niên nhóm tuổi này.

 

Bình luận

Khi cân nhắc giữa hiệu quả của vắc xin với mức độ nghiêm trọng và tần suất của phản ứng có hại, lợi ích của tiêm chủng vẫn vượt trội nguy cơ đặc biệt trên nhóm tuổi thanh thiếu niên sắp bắt đầu năm học mới. Vì vậy, nên tiếp tục sử dụng vắc xin và tăng tốc độ tiêm phòng cho trẻ vị thành niên từ 12 – 17 tuổi. 

 

Nguồn: https://www.jwatch.org/na53931/2021/08/25/pfizer-biontech-covid-19-vaccine-adolescents-balancing?query=etoc_jwid&jwd=000020102030&jspc=PA

Điểm tin:CTV. Tăng Quốc An,CTV. Nguyễn Hà Nhi, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan