Bên cạnh các kênh báo cáo giấy, báo cáo qua fax, điện thoại hoặc email, Trung tâm DI &ADR Quốc gia cung cấp kênh báo cáo ADR trực tuyến với giá trị tương đương.

Trung tâm DI &ADR Quốc gia khuyến khích các đơn vị ưu tiên thực hiện báo cáo ADR trực tuyến nhằm giúp Trung tâm thực hiện việc quản lý, xử lý, thẩm định báo cáo ADR, khai thác, tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR Quốc gia một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Cán bộ y tế có thể thực hiện báo cáo ADR trực tuyến tại đây


Tải các mẫu báo cáo ADR:

 

Các cơ sở khám chữa bệnh: 

-      Mẫu báo cáo phản ứng có hại theo quy định của Bộ Y tế dành cho các cơ sở khám, chữa bệnh: Tải tại đây.

-      Mẫu báo cáo bất thường về chất lượng thuốc: Tải tại đây.

-      Mẫu báo cáo sai sót liên quan đến thuốc: Tải tại đây.

 

Đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm:

Gửi báo cáo theo quy định tại công văn 2224, báo cáo PSUR theo chu kỳ sản phẩm và báo cáo theo 1 trong các cách sau:

-      Báo cáo theo mẫu chung

-      Báo cáo theo mẫu CIOMS.

 

Chương trình Chống Lao Quốc gia:

1.   Biểu mẫu sử dụng trong điều trị lao nội trú tại bệnh viện (áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh có điều trị người bệnh lao): Tải tại đây.

2.   Biểu mẫu sử dụng trong điều trị lao kháng thuốc (áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh có điều trị hoặc theo dõi người bệnh lao kháng thuốc): Tải tại đây.

3.   Biểu mẫu sử dụng trong điều trị lao tại cộng đồng (áp dụng tại tổ chống lao quận (huyện) hoặc trạm y tế phường (xã) đủ điều kiện): Tải tại đây.

4.   Hướng dẫn Giám sát phản ứng có hại của thuốc chống lao: Tải tại đây.

5.   Báo cáo aDSM (giám sát an toàn thuốc chủ động): Mẫu 1; Mẫu 2; Hướng dẫn báo cáo.

6.  Hướng dẫn Quản lý biến cố bất lợi trong điều trị lao kháng thuốc: Tải tại đây.

 

Chương trình Phòng chống Sốt rét Quốc gia

1.  Mẫu báo cáo dành cho Chương trình Phòng chống Sốt rét Quốc gia: Tải tại đây.

2.  Hướng dẫn báo cáo ADR của các thuốc trong trong điều trị Sốt rét: Tải tại đây.

 

Chương trình phòng, chống HIV//AIDS

1.   Mẫu báo cáo dành cho Chương trình phòng, chống HIV//AIDS: Tải tại đây.

Hướng dẫn báo cáo ADR của thuốc kháng HIV trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS: Tải tại đây.

 

 

 


Báo cáo ADR được gửi về Trung tâm DI & ADR Quốc gia theo một trong những cách sau:

1.   Thư: gửi về địa chỉ: Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc. 13, 15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2.   Fax: +84 4 3933 5642

3.   Email: di.pvcenter@gmail.com

4.   Báo cáo ADR trực tuyến tại đây