Báo cáo ADR dành cho:

Các cơ sở khám chữa bệnh: 

Nhằm giảm thiểu việc thất lạc báo cáo, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, xử lý báo cáo ADR, Trung tâm DI & ADR Quốc gia khuyến khích các đơn vị thực hiện báo cáo ADR trực tuyến qua 2 cách như sau

1) Báo cáo bằng công cụ báo cáo do trung tâm xây dựng, sau đó gửi file dữ liệu (file access) về địa chỉ email di.pvcenter@gmail.com. Công cụ này sẽ hỗ trợ in ấn báo cáo dạng file .pdf và chiết xuất dữ liệu ra file excel. Tải công cụ và hướng dẫn sử dụng.

 

2) Báo cáo ADR trực tuyến qua hệ thống google form. Người báo cáo sẽ nhận được thư xác nhận qua email ngay sau khi gửi báo cáo thành công, tuy nhiên việc in ấn và quản lý báo cáo của đơn vị không thuận tiện. Thực hiện báo cáo tại đây.

Báo cáo ADR trực tuyến có giá trị tương đương báo cáo qua các kệnh khác. Bên cạnh đó, các kênh gửi báo cáo qua đường bưu điện, email hoặc fax vẫn được Trung tâm DI & ADR Quốc gia duy trì.

-      Mẫu báo cáo phản ứng có hại theo quy định của Bộ Y tế dành cho các cơ sở khám, chữa bệnh: Tải tại đây.

-      Mẫu báo cáo bất thường về chất lượng thuốc: Tải tại đây.

-      Mẫu báo cáo sai sót liên quan đến thuốc: Tải tại đây.

--------------

 

Đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm:

Báo cáo ca an toàn thuốc đơn lẻ xảy ra tại Việt Nam theo một trong các biểu mẫu sau:

-      Báo cáo theo mẫu chung

-      Báo cáo theo mẫu CIOMS.

 

Chương trình Chống Lao Quốc gia:

1.   Biểu mẫu sử dụng trong điều trị lao nội trú tại bệnh viện (áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh có điều trị người bệnh lao): Tải tại đây.

2.   Biểu mẫu sử dụng trong điều trị lao kháng thuốc (áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh có điều trị hoặc theo dõi người bệnh lao kháng thuốc): Tải tại đây.

3.   Biểu mẫu sử dụng trong điều trị lao tại cộng đồng (áp dụng tại tổ chống lao quận (huyện) hoặc trạm y tế phường (xã) đủ điều kiện): Tải tại đây.

4.   Hướng dẫn Quản lý biến cố bất lợi trong điều trị lao kháng thuốc: Tải tại đây.

5.   Báo cáo aDSM (giám sát an toàn thuốc chủ động): Mẫu 1Mẫu 2Hướng dẫn báo cáo

6.   Báo cáo trong nghiên cứu VSMART: Mẫu 1Mẫu 2

 

Chương trình Phòng chống Sốt rét Quốc gia

1.  Mẫu báo cáo dành cho Chương trình Phòng chống Sốt rét Quốc gia: Tải tại đây.

2.  Hướng dẫn báo cáo ADR của các thuốc trong trong điều trị Sốt rét: Tải tại đây.

 

Chương trình phòng, chống HIV//AIDS

1.   Mẫu báo cáo dành cho Chương trình phòng, chống HIV//AIDS: Tải tại đây.

Hướng dẫn báo cáo ADR của thuốc kháng HIV trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS: Tải tại đây.

 

2. Mẫu báo cáo dành cho bệnh nhân điều trị phác đồ TLD chứa dotulegravir:

    Dạng pdf: Mẫu 1, Mẫu 2
    Dạng word: Mẫu 1Mẫu 2 
    Hướng dẫn báo cáo: Quy trình điền mẫu
 

--------------

 

Báo cáo ADR được gửi về Trung tâm DI & ADR Quốc gia theo một trong những cách sau:

1.   Thư: gửi về địa chỉ: Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc. 13, 15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2.   Fax: +84 4 3933 5642

3.   Email: di.pvcenter@gmail.com

4.   Báo cáo ADR trực tuyến như hướng dẫn trên.