Từ tháng 02/2014, Trung tâm DI & ADR Quốc gia bắt đầu triển khai hệ thống báo cáo và quản lý báo cáo ADR online tại địa chỉ http://baocaoadr.vn. Hệ thống báo cáo ADR mới với nhiều thuận tiện hơn so với hệ thống báo cáo cũ tại trang web canhgiacduoc.org.vn sẽ giúp các đơn vị khám, chữa bệnh dễ dàng tham gia báo cáo và quản lý các báo cáo ADR do đơn vị đã gửi. Đồng thời, hệ thống mới sẽ giúp Trung tâm thực hiện việc quản lý, xử lý, thẩm định báo cáo ADR, khai thác, tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR Quốc gia một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Cán bộ y tế có thể đăng ký tài khoản và sử dụng hệ thống tại địa chỉ http://baocaoadr.vn


Tải các mẫu báo cáo ADR:

 

Các cơ sở khám chữa bệnh: 

-      Mẫu báo cáo phản ứng có hại theo quy định của Bộ Y tế dành cho các cơ sở khám, chữa bệnh: Tải tại đây.

-      Mẫu báo cáo bất thường về chất lượng thuốc: Tải tại đây.

-      Mẫu báo cáo sai sót liên quan đến thuốc: Tải tại đây.

 

Đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm:

Gửi báo cáo theo quy định tại công văn 2224, báo cáo PSUR theo chu kỳ sản phẩm và báo cáo theo 1 trong các cách sau:

-      Báo cáo theo mẫu chung

-      Báo cáo theo mẫu CIOMS.

 

Chương trình Chống Lao Quốc gia:

1.   Biểu mẫu sử dụng trong điều trị lao nội trú tại bệnh viện (áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh có điều trị người bệnh lao): Tải tại đây.

2.   Biểu mẫu sử dụng trong điều trị lao kháng thuốc (áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh có điều trị hoặc theo dõi người bệnh lao kháng thuốc): Tải tại đây.

3.   Biểu mẫu sử dụng trong điều trị lao tại cộng đồng (áp dụng tại tổ chống lao quận (huyện) hoặc trạm y tế phường (xã) đủ điều kiện): Tải tại đây.

4.   Hướng dẫn Giám sát phản ứng có hại của thuốc chống lao: Tải tại đây.

5.   Báo cáo aDSM (giám sát an toàn thuốc chủ động): Mẫu 1; Mẫu 2; Hướng dẫn báo cáo.

6.  Hướng dẫn Quản lý biến cố bất lợi trong điều trị lao kháng thuốc: Tải tại đây.

 

Chương trình Phòng chống Sốt rét Quốc gia

1.  Mẫu báo cáo dành cho Chương trình Phòng chống Sốt rét Quốc gia: Tải tại đây.

2.  Hướng dẫn báo cáo ADR của các thuốc trong trong điều trị Sốt rét: Tải tại đây.

 

Chương trình phòng, chống HIV//AIDS

1.   Mẫu báo cáo dành cho Chương trình phòng, chống HIV//AIDS: Tải tại đây.

Hướng dẫn báo cáo ADR của thuốc kháng HIV trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS: Tải tại đây.

 

 

 


Báo cáo ADR được gửi về Trung tâm DI & ADR Quốc gia theo một trong những cách sau:

1.   Thư: gửi về địa chỉ: Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc. 13, 15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2.   Fax: +84 4 3933 5642

3.   Email: di.pvcenter@gmail.com

4.   Báo cáo ADR online tại địa chỉ http://baocaoadr.vn.