FDA: Ngày 07/1/2020, công ty Appco Pharma LLC thông báo tự nguyện thu hồi viên nang Ranitidine Hydrochloride Capsules 150 mg and 300 mg do hàm lượng NDMA vượt ngưỡng cho phép


Appco Pharma LLC (Appco) đang tự nguyện thu hồi mức độ người sử dụng tất cả các lô thuốc còn hạn dùng của viên nang Ranitidine Hydrochloride Capsules. Thuốc này bị thu hồi do có chứa tạp chất NDMA ở hàm lượng vượt giới hạn cho phép do FDA quy định dựa trên kết quả kiểm nghiệm của FDA. Đến nay, Appco chưa nhận được báo cáo biến cố bất lợi liên quan đén sử dụng chế phẩm nay như một phần của đợt thu hồi.
 

Nguồn:  https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/appco-pharma-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-ranitidine-hydrochloride-capsules-150-mg-and-300 

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến  

 

 

Các tin liên quan