EMA: Ngày 04/2/2020, Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu thông báo hỗ trợ phát triển vắc xin và các biện pháp điều trị chủng vi rút corona mới

 

Để góp phần ngăn chặn đại dịch do chủng vi rút corona mới gây ra, EMA đang có các biện pháp cụ thể để đẩy nhanh phát triển và cung cấp các thuốc điều trị và phòng ngừa chủng vi rút corona mới.

EMA đang khảo sát toàn bộ các thuốc kháng vi rút có tiềm năng hoặc vắc xin để điều trị và dự phòng nhiễm trùng vi rút corona mới. EMA cũng phân tích tất cả thông tin sẵn có các kênh cung cấp phát triển thuốc. Như với tất cả các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng mới xuất hiện, EMA đang hợp tác và trao đổi thông tin với cơ quan quản lý y tế các nước Châu Âu, đặc biệt là Ủy ban Châu Âu, Ủy ban An ninh và Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh nhiễm Châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan quản lý quốc tế khác, đặc biệt thông qua Liên minh các cơ quan quản lý quốc tế (ICMRA).

Hiện tại không có sản phẩm thuốc có bán trên thị trường để phát hiện, điều trị hoặc dự phòng nhiễm trùng chủng vi rút corona mới. EMA sẵn sàng hỗ trợ các nhà phát triển thuốc tất cả các công cụ sẵn có để thúc đẩy và đẩy nhanh phát triển biện pháp hiệu quả để ngăn chặn và phòng ngừa vi rút lây lan.

 

Nguồn: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-support-development-vaccines-treatments-novel-coronavirus

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

 

Các tin liên quan