HSA: Thông tin an toàn mới về việc sử dụng Zoloft (sertralin) trên phụ nữ có thai

 

Pfizer PFE Ltd đã gửi thư thông báo tới các nhân viên y tế để thông báo hướng dẫn sử dụng của Zoloft (sertralin) đã cập nhật thông tin an toàn mới liên quan đến việc sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai. Thông tin an toàn mới bao gồm các nghiên cứu quan sát đã cung cấp bằng chứng cho thấy sự tăng nguy cơ băng huyết sau sinh (< 2 lần) sau khi sử dụng các thuốc ức chế thu hồi serotonin có chọn lọc (SSRI) trong đó có sertralin, đặc biệt trong tháng trước khi sinh. 

 

Nguồn: https://www.hsa.gov.sg/announcements/dear-healthcare-professional-letter/update-of-package-insert-new-safety-information-on-use-of-zoloft-(sertraline)-in-pregnancy

Điểm tin: CTV. Lê Thị Nguyệt Minh, CTV. Đinh Thị Thủy, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến