Health Canada: ngày 12/03/2020, Cơ quan quản lý Y tế Canada thông báo thu hồi chế phẩm Jamp-Metformin

 

Hai sản phẩm phải thu hồi là viên nén Jamp-Metformin 500 mg và viên nén Jamp-Metformin 800 mg. Các lô bị ảnh hưởng có thể chứa NDMA vượt ngưỡng cho phép. Các lô thuốc này được phân phối bởi JAMP Pharma Corporation.

 

 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72565r-eng.php

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan