Thuốc chống đông đường uống trong thay thế van động mạch chủ qua da

Thay van động mạch chủ qua da (Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI) là kỹ thuật thay thế van động mạch chủ khiếm khuyết bằng van sinh học nhờ vào một catheter dẫn đường qua động mạch. Các tác giả Thụy Sỹ đã nghiên cứu tác dụng bảo vệ của một thuốc chống đông đường uống ức chế trực tiếp yếu tố Xa (“xaban”) là rivaroxaban (biệt dược Xarelto).

 

Hơn 1600 bệnh nhân không được chỉ định thuốc chống đông đường uống sau TAVI tham gia vào nghiên cứu, họ được cho sử dụng rivaroxaban (10 mg/ngày) + aspirin (75 – 100 mg/ngày trong 3 tháng) (nhóm rivaroxaban) hoặc aspirin (75 – 100 mg/ngày) + clopidogrel (75 mg/ngày trong 3 tháng) (nhóm thuốc chống kết tập tiểu cầu). Tiêu chí đánh giá chính là tiêu chí gộp bao gồm tử vong và xuất hiện biến cố huyết khối.

Thử nghiệm này dã bị dừng lại sớm (trung bình chỉ 17 tháng) vì nhóm rivaroxaban có số bệnh nhân tử vong hoặc có biến cố huyết khối cao hơn: 105 so với 78 của nhóm chứng, HR = 1,35 (1,01 – 1,81). Mặc dù không có ý nghĩa thống kê,  người ta cũng nhận thấy xu hướng tương tự với biến cố chảy máu lớn ảnh hưởng tới cuộc sống của bệnh nhân: 46 so với 31, HR = 1,5 (0,95 – 2,37).

Các tác giả kết luận rằng nguy cơ tử vong, nguy cơ gặp biến cố huyết khối cũng như chảy máu cao hơn ở nhóm sử dụng rivaroxaban trên bệnh nhân không có chỉ định thuốc chống đông đường uống sau TAVI (NEJM 2020, 382, 120)

 

Nguồn: Bulletin d’Informations de Pharmacologie Clinique de la région Occitanie (tháng 6/2020)

Tác giả: GS. Jean-Louis Montastruc – Toulouse

Người dịch: SVD5. Nguyễn Ngọc Triển, ThS. Trần Thị Khánh Ngân