EMA: Danh sách các thuốc thiết yếu trong dự phòng và điều trị COVID-19

 

Ngày 07/06/2022, Nhóm Chỉ đạo Thiếu hụt Dược phẩm (MSSG) của EMA đã thông qua danh sách các thuốc thiết yếu trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với COVID-19. Các thuốc trong danh sách được cấp phép sử dụng cho COVID-19,nhu cầu cũng như việc cung cấp các loại thuốc này sẽ được giám sát chặt chẽ để xác định và quản lý nguy cơ thiếu hụt hoặc tình trạng thiếu hụt thực tế. 

 

Trongbối cảnh dịch bệnh hiện tại, danh sách được công bố bao gồm tất cả các loại vắc xin và phương pháp điều trị đã được phê duyệt ở Liên minh Châu Âu (EU) để phòng chống hoặc điều trị COVID-19. Danh sách cũng sẽ cập nhật những thay đổi trong tình hình dịch bệnh có thể làm tăng nguy cơ thiếu hụt một số loại thuốc hoặc cập nhật các loại thuốc mới đã được cấp phép. Danh sách này không thay thế hướng dẫn quốc gia về tiêm chủng và quản lý lâm sàng COVID-19. 

 

Danh sách các vắc xin được cấp phép 

1.      Comirnaty 

2.      Jcovden (tên cũ là vắc xin COVID-19 Janssen) 

3.      Nuvaxovid 

4.      Spikevax (tên cũ là vắc xin COVID-19 Moderna) 

5.      Vaxzevria (tên cũ là vắc xin COVID-19 AstraZeneca)

 

Danh sách các thuốc được cấp phép 

1.      Chế phẩm chứa dexamethason 

2.      Evusheld (Tixagevimab/Cilgavimab) 

3.      Kineret (Anakinra) 

4.      Paxlovid (PF-073213323/ Ritonavir) 

5.      Regkirona (Regdanvimab) 

6.      RoActemra (Tocilizumab) 

7.      Ronapreve (Casirivimab/Imdevimab) 

8.      Veklury (Remdesivir) 

9.      Xevudy (Sotrovimab) 

 

Thông tin chi tiết hơn về danh sách xem tại  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/list-critical-medicines-covid-19-public-health-emergency-phe-under-regulation-eu-2022/123_en.pdf

Điểm tin: CTV. Nguyễn Thị Thu Hằng, CTV. Lê Thị Nguyệt Minh

Phụ trách: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến  

Các tin liên quan