JAMA: Tổng quan điều trị Covid-19

Ngày 13/4/2020, Jama Network đăng tải tổng quan Dược lý lâm sàng các thuốc điều trị COVID-19 của các Dược sĩ và Bác sĩ Đại học và Viện Trường Texas. Đây là tổng quan xúc tích, cập nhật nhất tại thời điểm hiện tại về các thuốc đang trong giai đoạn nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm trong điều trị COVID-19 dưới góc độ Dược lý lâm sàng. Các tác giả nhận định, hiện chưa có đủ bằng chứng rõ ràng về hiệu quả của thuốc nào, cần chờ thêm các dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng. Oseltamivir không có hiệu quả, còn corticoid không được khuyến cáo. Remdesivir là thuốc tỏ ra có nhiều tiềm năng nhất, tuy nhiên, còn cần chờ thêm các bằng chứng lâm sàng.

Tóm tắt một số thông tin chính của tổng quan như sau:

Đại dịch virus corona 2019 (COVID 2019), đặc trưng bởi hội chứng suy hô hấp cấp tính nghiêm trọng gây ra bởi chủng vi-rút corona (SAR-CoV-2), đã đặt ra thách thức trong việc tìm kiếm thuốc phòng và điều trị hiệu quả. Với việc đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và cơ sở dữ liệu dồi dào được cung cấp bởi bệnh nhân nhiễm SAR-CoV-2, các nhà lâm sàng cần bằng chứng chính xác để xác định phương pháp điều trị hiệu quả cho loại nhiễm trùng này.

Hiện tại chưa có liệu pháp nào được chứng minh hiệu quả điều trị virus. Kiến thức về SAR-CoV-2 ngày càng được mở rộng đem lại số lượng lớn đích tác dụng tiềm năng của thuốc. Liệu pháp hứa hẹn nhất là remdesivir. Remdesivir có hoạt tính in vitro chống lại SARS-CoV-2 nhưng chưa được FDA phê duyệt, hiện đang được sử dụng trong một số thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Oseltamivir chưa cho thấy hiệu quả, và corticosteroid cũng không được khuyến cáo. Bằng chứng lâm sàng hiện tại không khuyến khích dừng sử dụng ACEI hoặc ARB trên bệnh nhân mắc COVID-19. 

Đại dịch COVID-19 đang tạo ra cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, kể từ đại dịch cúm năm 1918. Tốc độ và số lượng thử nghiệm lâm sàng nghiên cứu liệu pháp điều trị COVID-19 đã được tiến hành cho thấy mức độ cần thiết và khả năng cung cấp bằng chứng chất lượng cao ngay giữa tâm dịch. Tính đến nay, chưa có liệu pháp nào được chứng minh hiệu quả trong điều trị nhiễm trùng này.

Xem Tóm tắt Dược lý các thuốc đề xuất điều trị Covid-19 tại Bảng 1.

Xem Tóm tắt liệu pháp điều trị và kết quả đầu ra sớm của các nghiên cứu lâm sàng điều trị Covid-19 tại Bảng 2.

Xem Tổng hợp Hướng dẫn điều trị và các tài liệu y văn khác tại Box 1.

Xin xem chi tiết tổng quan tại đây.

 

Điểm tin: CTV. Đỗ Khánh Linh, Ths.Ds. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan