Medsafe: Ngày 23/1/2020, Cơ quan quản lý Dược phẩm New Zealand cảnh báo nguy cơ tiềm tàng dị tật ống thần kinh khi sử dụng dolutegravir trong giai đoạn sớm thai kỳ

 

Dựa trên các dữ liệu mới nhất và các dữ liệu sẵn có khác, công ty phân phối dolutegravir cập nhật các khuyến cáo về việc sử dụng sản phẩm chứa dolutegravir như sau:

Phụ nữ có khả năng mang thai nên thử thai trước khi bắt đầu sử dụng dolutegravir. Những người dùng dolutegravir không có kết hoạch mang thai nên được khuyến cáo dùng biện pháp tránh thai hiệu quả trong suốt quá trình điều trị

Những phụ nữ có dự định mang thai hoặc xác định có thai trong 3 tháng đầu khi đang sử dụng dolutegravir, nên đánh giá lợi ích nguy cơ nếu tiếp tục dùng thuốc so với việc chuyển sang điều trị bằng thuốc kháng virus khác

Chỉ nên sử dụng dolutegravir trong thai kỳ nếu lợi ích dự kiến vượt trội hơn nguy cơ cho thai nhi.

 

Nguồn: https://www.medsafe.govt.nz/safety/EWS/2018/Dolutegravir.asp

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan