Medsafe: Ngày 21/5/2020, Medsafe cảnh báo tương tác tiềm tàng giữa fluoxetine và levothyroxine

 

Medsafe cảnh báo tương tác tiềm tàng giữa fluoxetine và levothyroxine dẫn đến giảm nồng độ levothyroxine trong huyết tương và tăng nồng độ hormone TSH. Thông báo này nhằm khuyến khích cán bộ y tế gửi các báo cáo tiếp theo để có thêm thông tin.

 

Cuộc khảo sát về tương tác này được bắt đầu thực hiện sau khi Trung tâm theo dõi phản ứng có hại New Zealand nhận được một báo cáo biến cố bất lợi. Báo cáo này mô tả trường hợp một bệnh nhân nữ 40 tuổi sử dụng levothyroxine và nồng độ TSH tăng khoảng 2 tháng sau khi bệnh nhân này dùng fluoxetine. Nồng độ TSH của bệnh nhân trở về bình thường sau khi ngừng fluoxetine.

 

Nguồn: https://www.medsafe.govt.nz/safety/Alerts/FluoxetineAndLevothyroxine.asp

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến