Ấn phẩm khác

11/01/2018

Giới thiệu sách: "Hệ thống báo cáo và học hỏi về sai sót liên quan đến thuốc: Vai trò của các Trung tâm Cảnh giác dược"

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi các phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI&ADR Quốc gia) là tăng cường các hoạt động phát hiện, xử trí và dự phòng biến cố bất lợi liên quan đến thuốc, trong đó có các sai sót liên quan đến thuốc (medication errors).
24/10/2013

Hướng dẫn Hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Theo quyết định số 991/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 24/3/2009, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI & ADR Quốc gia) được giao nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao kiến thức và cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động Cảnh giác Dược cho các cán bộ y tế và người bệnh.
21/12/2012

Tờ rơi: Hướng dẫn phát hiện và báo cáo phản ứng có hại của thuốc

Tờ rơi được xuất bản nhằm mục đích tuyên truyền cho cán bộ y tế biết được tầm quan trọng của việc phát hiện và báo cáo phản ứng có hại của thuốc. Đồng thời, hướng dẫn cho cán bộ y tế biết cách phát hiện và báo cáo phản ứng có hại của thuốc (cần báo cáo gì? Ai là người báo cáo? Báo cáo như thế nào? Báo cáo được gửi về đâu?)
21/12/2012

Áp phích: Tuyên truyền về an toàn thuốc

Áp phích tuyên truyền cho cộng đồng biết về lợi ích và nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng thuốc, đặc biệt là phản ứng có hại của thuốc. Từ đó, biết cần phải làm gì khi gặp phải phản ứng có hại.
01/06/2009

Tài liệu giới thiệu về Trung tâm DI & ADR Quốc gia bằng tiếng Việt

Giới thiệu sơ lược về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của Trung tâm DI & ADR Quốc gia
01/06/2009

Tài liệu giới thiệu về Trung tâm DI & ADR Quốc gia bằng tiếng Anh

Giới thiệu sơ lược về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của Trung tâm DI & ADR Quốc gia