ANSM: Thu hồi viên nén bao phim Quinapril/ Hydroclorothiazid 20/12,5 mg – Arrow Laboratory

 

Mức độ thu hồi: Nhà thuốc, cơ sở y tế và kênh phân phối thuốc 

Arrow, đồng thuận với ANSM, đưa ra thông báo thu hồi các lô thuốc dưới đây: 

Quinapril/Hydroclorothiazid 20/12.5 mg, viên nén bao phim – hộp số 28 (CIP 34009 492 701 8 7) 

QN2020007-A – 08/2023 

QN2020009-A – 08/2023 

 

Lý do thu hồi: hàm lượng tạp chất nitrosamin (N-nitroso-quinapril) vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép.

 

Nguồn: Information de sécurité - Quinapril/Hydrochlorothiazide Arrow L - ANSM (sante.fr)

Điểm tin: CTV. Nguyễn Hà Nhi, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến