Tăng nhẹ nguy cơ băng huyết sau sinh của sản phụ sử dụng thuốc chống trầm cảm serotonergic gần ngày sinh

Điểm tin từ bản tin Prescriber Update tháng 06/2021

 

Thông tin chính

- Các nghiên cứu quan sát cho thấy nguy cơ băng huyết sau sinh tăng lên khi sử dụng các thuốc thuốc ức chế tái thu hồi chọn lọc serotonin (SSRI) và thuốc ức chế tái thu hồi serotonin-noradrenaline (SNRI) trong tháng trước sinh.

- Các nhân viên y tế nên tiếp tục xem xét lợi ích - nguy cơ của việc điều trị trầm cảm cho người mẹ với nguy cơ nhỏ mới được phát hiện này.

 

Tại cuộc họp lần thứ 185 vào tháng 3 năm 2021, Ủy ban về các phản ứng có hại đối của thuốc (MARC) đã xem xét nguy cơ xuất huyết sau sinh khi  các thuốc SSRI (citalopram, escitalopram, fluoxetine, sertraline và paroxetine) và SNRI (venlafaxine) được sử dụng trong tháng trước sinh.

MARC cho rằng việc gia tăng nguy cơ băng huyết sau sinh là hợp lý về mặt sinh học, vì serotonin có vai trò trong chức năng tiểu cầu.

Các nghiên cứu quan sát cho thấy nguy cơ băng huyết sau sinh tăng nhẹ (tăng ít hơn hai lần) khi sử dụng SSRI và SNRI trong tháng trước sinh. Rủi ro cũng có thể gặp với vortioxetine, một thuốc chống trầm cảm mới.

 

Sự gia tăng nguy cơ tuyệt đối của băng huyết sau sinh được coi là rất nhỏ. Một nghiên cứu quan sát ước tính cứ mỗi 80 đến 100 phụ nữ sử dụng các thuốc chống trầm cảm này gần với thời điểm sinh nở thì có thể có khoảng một trường hợp băng huyết sau sinh.

Một đánh giá hệ thống năm 2015 lưu ý rằng những thông tin về lượng máu mất chính xác và các hậu quả lâm sàng và điều trị của việc mất máu (chẳng hạn như truyền máu và thời gian nằm viện kéo dài) không được chỉ ra trong bất kỳ nghiên cứu nào.

Trong bối cảnh thông tin trên, các cán bộ y tế được nhắc nhở tiếp tục cân nhắc lợi ích - nguy cơ của việc điều trị trầm cảm cho người mẹ với mối nguy cơ nhỏ mới được phát hiện này.

MARC khuyến nghị rằng tất cả các dữ liệu về các thuốc SSRI, SNRI và vortioxetine phải được cập nhật, Medsafe cũng đang làm việc với các nhà tài trợ để thực hiện công việc này.

 

Nguồn: https://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/June2021/Small-increased-risk-of-postpartum-haemmorrhage-with-use-of-serotonergic-antidepressants-close-to-delivery.html

Điểm tin: CTV. Hoàng Hải Linh, CTV. Vương Thị Hương, ThS. Nguyễn Thị Tuyến