ANSM: Cần cảnh giác với các nguy cơ liên quan đến chất thay thế nicotin, đặc biệt đối với những người không hút thuốc lá

 

Sau khi công bố sắc lệnh ngày 23 tháng 4 giới hạn việc cung cấp các chất thay thế nicotin trong các hiệu thuốc, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) nhắc lại các quy tắc sử dụng thuốc tốt và các nguy cơ liên quan đến các loại thuốc này.

Khả năng tiếp cận các loại thuốc này phải được dành riêng cho những người cần sử dụng trong bối cảnh đang cai thuốc lá.

Dữ liệu được công bố gần đây đã cho thấy một tỷ lệ nhỏ người hút thuốc ở những bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Ở giai đoạn này, quan sát nói trên không cho phép kết luận rằng nicotin có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh COVID-19. Để xác minh giả thuyết này, các thử nghiệm lâm sàng phải được tiến hành. Là một phần của nhiệm vụ, ANSM đã liên hệ với các đội ngũ y tế đang phát triển các thử nghiệm này trước khi nộp đơn đăng ký tiến hành hoạt động thử nghiệm lâm sàng của họ.

Cần chú ý rằng những chất thay thế nicotin này chỉ nên được sử dụng trong điều trị nghiện thuốc lá và đặc biệt chống chỉ định ở những người không hút thuốc. Các chất thay thế nicotin là những thuốc dưới dạng miếng dán, viên ngậm hoặc kẹo cao su có chứa thành phần nicotin. Giống như tất cả các loại thuốc nói chung, những thuốc này có thể gây ra các tác dụng không mong muốn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi được sử dụng bởi những người không hút thuốc. Thuốc cũng có khả năng gây nghiện.

 

Không nên dùng các chất thay thế nicotin để ngăn ngừa hoặc điều trị nhiễm virus corona.

Với mục đích phòng ngừa, để tránh việc lạm dụng các loại thuốc này và để đảm bảo sự sẵn có của thuốc cho những bệnh nhân đang điều trị nghiện thuốc lá cần thiết phải sử dụng thuốc, việc cấp phát các chất thay thế nicotin trong các hiệu thuốc tạm thời sẽ bị hạn chế. Dược sĩ sẽ chỉ cấp phát số lượng hộp thuốc cần thiết cho một đợt điều trị kéo dài một tháng để điều trị nghiện thuốc lá và sẽ tư vấn cho bệnh nhân về việc sử dụng hợp lý các loại thuốc này. Số lượng hộp thuốc được cấp phát phải được lưu vào hồ sơ thuốc điện tử của bệnh nhân, cho dù bệnh nhân có xuất trình được đơn thuốc hay không. Việc bán hàng qua mạng của tất cả các chất thay thế nicotin cũng sẽ bị đình chỉ.

 

Nguồn: https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Substituts-nicotiniques-attention-aux-risques-notamment-pour-les-non-fumeurs-Point-d-information

Điểm tin: Phan Thị Thúy Hằng