WHO: Vắc-xin Covid-19 Astrazeneca - lợi ích vẫn vượt trội nguy cơ

Trong tuyên bố gần đây nhất, ngày 17/03/2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định lợi ích của vắc-xin Covid-19 Astrazeneca vẫn vượt trội nguy cơ.

 

WHO hiện đang làm việc với Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu ÂU (EMA) và các cơ quan quản lý dược phẩm khác trên cả thế giới để cập nhật các thông tin mới nhất về độ an toàn của vắc-xin Covid-19. Tiêu ban Covid-19 trong Ủy ban tư vấn toàn cầu về an toàn vắc-xin của WHO đang đánh giá cẩn thẩn các dữ liệu an toàn hiện có và cập nhất nhất về vắc-xin Covid-19 Astrazeneca. Sau khi kết thúc rà soát, WHO sẽ công bố các các phát hiện đến cộng đồng.

 

Nguồn: https://www.who.int/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-safety-signals

 

Người tổng hợp: Nguyễn Mai Hoa

Các tin liên quan