Medsafe: Cập nhật về thiếu hiệu quả điều trị liên quan đến Rocuronium bromide 10 mg/mL

Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, Medsafe không nhận được thêm báo cáo về sự thiếu hiệu quả điều trị của dung dịch tiêm Rocuronium bromide 10 mg/mL (Hameln)

 

Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, không có thêm báo cáo về sự thiếu hiệu quả điều trị của dung dịch tiêm Rocuronium bromide 10 mg/mL (Hameln). PHARMAC - Nhà tài trợ tại NewZealand đã thực hiện một cuộc đánh giá chất lượng của nhiều lô thuốc và xác nhận không có vấn đề nào về chất lượng. Meadsafe cũng đã tiến hành một cuộc kiểm tra độc lập, và cho kết quả tương tự với phát hiện của PHARMAC.

Medsafe sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này thông qua cảnh giác dược thường quy.

 

Thông tin trước đó:

Ngày 31 tháng 6 năm 2010, Medsafe nhận được báo cáo về dung dịch tiêm Rocuronium bromide 10 mg/mL (Hameln) – lô 11331219A có tác dụng ít hơn mong đợi. Ở thời điểm này, sản phẩm chưa bị thu hồi.

Max Health – nhà cung cấp chế phẩm đã tiến hành cuộc điều tra đầu tiên về việc sản xuất và phân phối lô thuốc, chưa xác định các bằng chứng cho thấy vấn đề về chất lượng, độ an toàn hoặc hiệu quả của lô thuốc này. Tuy nhiên, Medsafe đã yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ trường hợp nào về vấn đề liên quan đến tác dụng của thuốc.

 

Thông tin sản phẩm:

Dung dịch tiêm Rocuronium bromide 10 mg/mL (Hameln) hỗ trợ gây mê toàn thân khi đặt nội khí quản trong quá trình khởi mê thông thường, và để khởi mê nhanh khi chống chỉ định sử dụng suxamethonium.

Đây cũng là thuốc hỗ trợ để đặt nội khí quản và thở máy trong đơn vị điều trị tích cực (ICU)

 

Thông tin thêm:

Dung dịch tiêm Rocuronium bromide 10 mg/mL (Hameln) là thuốc kê đơn được tài trợ bởi PHARMAC. PHARMAC đã nhận thức được vấn đề này và sẽ tiếp tục làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo duy trì nguồn cung.

Lưu ý khi sử dụng: liều dùng và đáp ứng thuốc phụ thuộc vào cơ địa của từng bệnh nhân. Tờ thông tin sản phẩm đã có khuyến cáo liên quan đến sử dụng thuốc như sau:

Liều lượng của rocuronium bromid nên được cá thể hoá ở từng bệnh nhân. Cần lưu ý đến phương pháp gây mê và thời gian phẫu thuật dự kiến, phương pháp an thần và thời gian thở máy dự kiến, tương tác có thể xảy với các thuốc dùng đồng thời và tình trạng của bệnh khi xác định liều dùng của rocuronium. Khuyến cáo sử dụng kỹ thuật theo dõi thần kinh cơ thích hợp để đánh giá sự phong bế và phục hồi thần kinh cơ.

Medsafe đang tiếp tục theo dõi những báo cáo cáo về dung dịch tiêm Rocuronium bromide 10 mg/mL (Hameln) có tác dụng ít hơn mong đợi.

 

Nguồn: https://www.medsafe.govt.nz/safety/Alerts/Rocuronium.asp

Điểm tin: CVT. Lê Thị Nguyệt Minh, CVT. Đinh Thị Thủy, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến