NEJM: Tầm quan trọng của mũi vắc xin Covid-19 mRNA thứ 2 đối với phụ nữ có thai

 

Đáp ứng miễn dịch sau khi phụ nữ mang thai tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 mRNA giảm, tuy nhiên đáp ứng này sẽ được cải thiện sau tiêm mũi thứ 2.

 

Hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai tương đối yếu khi vừa chịu tác động từ các kháng nguyên “ngoại lai” của bào thai vừa bảo vệ người mẹ và bào thai khỏi các tác nhân gây bệnh bên ngoài. Đối với phụ nữ có thai chưa tiêm vắc xin, bệnh thường tiến triển nặng khi nhiễm Covid-19. Nguyên nhân có thể do đáp ứng miễn dịch kém hơn đối với kháng nguyên ngoại lai. Hệ miễn dịch thay đổi trong thai kỳ cũng có thể làm thay đổi đáp ứng đối với vắc xin. Một nhóm nghiên cứu thuộc nhiều tổ chức khác nhau đã tiến hành điều tra đáp ứng với vắc xin Covid-19 mRNA (Pfizer và Moderna) ở đối tượng phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú so với nhóm phụ nữ cùng tuổi không mang thai. Sau khi tiêm mũi vắc xin đầu tiên,khả năng liên kết giữa vùng Fc của kháng thể với tác nhân gây bệnh và tế bào nhiễm bệnh ở nhóm phụ nữ có thai và cho con bú thấp hơn nhóm phụ nữ không mang thai. Tuy nhiên, kết quả đáp ứng miễn dịch được cải thiện sau liều thứ hai - ở cả trong máu và sữa mẹ ở phụ nữ cho con bú.

 

BÌNH LUẬN

Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng về việc tiêm đủ hai liều vắc xin Covid-19 mRNA ở phụ nữ mang thai, do khả năng liên kết của vùng Fc của kháng thể rất quan trọng đối với đáp ứng miễn dịch tự nhiên. Mặc dù nghiên cứu này không báo cáo trực tiếp hiệu quả lâm sàng, nhưng các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng đáp ứng lâm sàng sau tiêm hai liều vắc xin cao hơn rất nhiều so với đáp ứng sau tiêm một liều.

 

Nguồn: https://www.jwatch.org/na54254/2021/11/02/second-doses-covid-19-mrna-vaccines-are-important?query=etoc_jwgenmed&jwd=000020102030&jspc=PA.

Điểm tin: CTV. Hồ Thị Thanh Mai, CTV. Vũ Hà Vy , ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan