Khuyến cáo về liều dùng và cách dùng mới của Doribax (doripenem)

Ngày 22/06/2012, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã đưa ra khuyến cáo về liều dùng và cách dùng mới của Doribax trong điều trị viêm phổi bệnh viện.

 

Từ trong một thử nghiệm lâm sàng vừa công bố, EMA quan ngại rằng liều Doribax đang được phê duyệt là 500mg mỗi 8 giờ không đủ hiệu quả điều trị đối với những bệnh nhân viêm phổi nặng, bao gồm cả viêm phổi do thở máy. Do đó, Ủy ban sử dụng thuốc trên người (CHMP) khuyến cáo các bác sỹ sử dụng liều 1g mỗi 8 giờ đối với bệnh nhân có tăng độ thanh thải của thận hoặc bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã được xác định nhiễm vi khuẩn gram âm không lên men nhưPseudomonas aeruginosa hoặc Acinetobacter. Ủy ban cũng khuyến cáo các bác sỹ nên kéo dài thời gian điều trị (10-14 ngày) đối với những bệnh nhân viêm phổi mắc phải tại bệnh viện bao gồm cả viêm phổi do thở máy.

          Bác sỹ cần đặc biệt thận trọng ở những bệnh nhân được xác định nhiễm vi khuẩn gram âm không lên men như Pseudomonas aeruginosa và Acinetobacter và nên xem xét phối hợp với một kháng sinh aminoglycosid trong trường hợp này.

          CHMP cũng cho rằng các yếu tố khác như độ thanh thải thận tăng (tốc độ lọc thuốc ra khỏi cơ thể của thận quá nhanh) và nhiễm trùng một số loại vi khuẩn đặc thù có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của Doribax.

          Ủy ban cũng khẳng định rằng lợi ích của Doribax vẫn vượt trội hơn so với nguy cơ của thuốc, tuy nhiên cần cập nhật thông tin sử dụng liều cao cho một số bệnh nhân viêm phổi bệnh viện và lưu ý các khuyến cáo và cảnh báo khi sử dụng Doribax cho một số loại vi khuẩn đặc thù.