Hiệu quả và an toàn của vắc xin phòng ngừa Covid-19 (phần 4): Vắc xin do Sinopharm sản xuất

 

Vắc xin WIV04 và HB02 (nhà sản xuất Sinopharm) là vắc xin vi rút toàn phần bất hoạt, dựa trên hai chủng SARS-CoV-2 khác nhau được phân lập từ các bệnh nhân Trung Quốc, cả hai loại vắc xin đều chứa tá dược nhôm hydroxyd. HB02 còn có tên gọi là BBIBP-CorV. Vắc xin được đưa theo đường tiêm bắp, sử dụng hai liều cách nhau 28 ngày.

 

Mỗi loại vắc xin đều tạo đáp ứng trung hòa và liên kết của kháng thể ở những người khỏe mạnh từ 18 đến 80 tuổi tham gia các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng với giả dược pha I/II, không ghi nhận báo cáo phản ứng nghiêm trọng trong các thử nghiệm trên [1-2]. Hoạt động trung hòa của HB02 bị giảm đối với biến thể B.1.351 (Beta) [3].

 

Trong thử nghiệm lâm sàng pha III có 40.000 người tham gia chưa nhiễm SARS-CoV-2, hiệu quả của vắc xin kể từ 14 ngày sau khi tiêm được ước tính là 73% (95% CI 58-82) đối với WIV04 và 78% (95% CI 65-86) đối với HB02, mỗi loại được so sánh với nhóm đối chứng chỉ tiêm giả dược chứa tá dược nhôm hydroxyd [4]. Hiệu quả này được đánh giá sau khi xuất hiện 26, 21 và 95 trường hợp mắc COVID-19 lần lượt trong nhóm tiêm WIV04, HB02 và placebo.

 

Chỉ xuất hiện hai trường hợp gặp phản ứng có hại nghiêm trọng, đều xảy ra ở nhóm placebo. Phản ứng toàn thân và tại vị trí tiêm có tần suất xuất hiện tương tự ở ba nhóm (đau người 20-27%, đau đầu 13%, mệt mỏi 11%). Hai loại vắc xin này hiện được sử dụng ở Trung Quốc và một số quốc gia khác, trong đó có các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Hungary. 

 

Tài liệu tham khảo

1. Xia S, Duan K, Zhang Y, et al. Effect of an Inactivated Vaccine Against SARS-CoV-2 on Safety and Immunogenicity Outcomes: Interim Analysis of 2 Randomized Clinical Trials. JAMA 2020; 324:951.

2. Xia S, Zhang Y, Wang Y, et al. Safety and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine, BBIBP-CorV: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 trial. Lancet Infect Dis 2021; 21:39.

3. Wang GL, Wang ZY, Duan LJ, et al. Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization. N Engl J Med 2021; 384:2354.

4. Kaabi NA, Zhang Y, Xia S, et al. Effect of 2 Inactivated SARS-CoV-2 Vaccines on Symptomatic COVID-19 Infection in Adults. JAMA 2021.

 

Tổng hợp: CTV. Tăng Quốc An, CTV. Nguyễn Hà Nhi, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan