Gabapentinoids có ít lợi ích và nguy cơ cao trong điều trị đau thắt lưng

Theo một tổng quan hệ thống được đăng trên PLOS Medicine, nhóm thuốc gabapentinoids, đang được sử dụng ngày càng nhiều cho đau thắt lưng mạn tính, mang lại lợi ích nhỏ và những nguy cơ lớn trong điều trị.

 

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá 8 thử nghiệm ngẫu nhiên, trong đó gabapentin hoặc pregabalin được so sánh với các liệu pháp điều trị tích cực hoặc không tích cực ở người trưởng thành mắc chứng đau thắt lưng kéo dài ít nhất 3 tháng. Liều gabapentin dao động từ 300-3600 mg/ngày và liều pregabalin là 100-600 mg/ngày. Nghiên cứu đã phát hiện:

 

- Gabapentin có liên quan đến giảm nhẹ triệu chứng đau so với giả dược (bằng chứng có chất lượng rất thấp).

- Pregabalin có hiệu quả giảm đau thấp hơn so với liệu pháp điều trị so sánh (ví dụ amitriptylin, celecoxib) (bằng chứng có chất lượng rất thấp).

- Gabapentin có liên quan đến tăng nguy cơ chóng mặt (number needed to harm - NNH, 7), mệt mỏi (NNH, 8), rối loạn tâm thần (NNH, 6) và rối loạn thị giác (NNH, 6).

- Pregabalin có liên quan đến tăng nguy cơ chóng mặt (NNH, 11).

 

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng "do thiếu hiệu quả, những nguy cơ và chi phí điều trị, cần thận trọng khi sử dụng các thuốc nhóm gabapentinoids để điều trị đau thắt lưng."

 

Nguồn: http://www.jwatch.org/fw113210/2017/08/16/gabapentinoids-seem-offer-little-benefit-substantial?query=pfwRSTOC&jwd=000020102030&jspc=PA

 

Người dịch: Lê Ngọc Anh, Lương Anh Tùng