Health Canada: Điểm tin đáng lưu ý từ bản tin Health Product Inforwatch số tháng 1 năm 2020

 

Các thuốc “sartan” và ranitidine

Health Canada đang làm việc để giải quyết vấn đề nhiễm NDMA và tạp chất tương tự phát hiện được trong một số thuốc sartan từ 2018 và gần đây là một số chế phẩm ranitidine. Gần đây, Cơ quan này cũng mở rộng năng lực để đánh giá nguy cơ nhiễm nitrosamine trong các thuốc khác cùng với các biện pháp khắc phục và dự phòng nhiễm tạp chất.

Metformin

Health Canada có thông tin về một số chế phẩm metformin lưu hành ngoài Canada chứa tạp chất NDMA vượt ngưỡng cho phép. Từ tháng 12/2019, Health Canada chưa có thông tin về bất cứ chế phẩm metformin nào lưu hành tại nước này nhiễm NDMA vượt ngưỡng cho phép  Cơ quan này cũng yêu cầu các công ty tự nguyện kiểm nghiệm chế phẩm metformin và thu thập mẫu từ các công ty để tự kiểm nghiệm

Sativex (delta-9-tetrahydrocannabinol [THC] and cannabidiol [CBD])

Thông tin chính

Hiện nay, Sativex chỉ được chỉ định trong điều trị bổ sung giảm triệu chứng co cứng ở người lớn mắc xơ cứng rải rác những người không đáp ứng với biện pháp điều trị khác và những bệnh nhân có cải thiện đáng kể trong thử nghiệm điều trị khởi đầu.

Cán bộ y tế được khuyến cáo xem xét lựa chọn điều trị thay thế ở bệnh nhân đau thần kinh hoặc ung thư

Không sử dụng ở bệnh nhân suy gan từ vừa đến nặng do nồng độ đỉnh của thuốc cao hơn bình thường và bệnh nhân sẽ phơi nhiễm với THC, CBD và các chất chuyển hóa nhiều hơn

Cán bộ y tế nên tham thảo chuyên khảo thuốc liên quan tương tác thuốc-thuốc Sativex

 

Nguồn: https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2020/hpiw-ivps_2020-01-eng%20v2.pdf

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan