CMDh phê duyệt chỉ định điều trị tăng huyết áp động mạch phổi của Granpidam (sildenafil)

Vào ngày 15/09/2016, Ủy ban các sản phẩm thuốc sử dụng cho người (CHMP) đã thông qua hồ sơ đăng ký của chế phẩm Granpidam với mục đích điều trị tăng huyết áp động mạch phổi. Granpidam ở dưới dạng viên ném bao film hàm lượng 20 mg. Hoạt chất của Granpidam là sildenafil, một chất ức chế chọn lọc enzym phosphodiesterase type 5 (PDE5) – là enzym phá hủy cyclic guanosine monophosphate (cGMP), dẫn tới làm tăng cGMP trong tế bào cơ trơn mạch phổi khiến mạch phổi giãn ra và cũng khiến các mạch máu trong hệ tuần hoàn giãn ra nhưng ở mức độ ít hơn.

 

Vào ngày 15/09/2016, Ủy ban các sản phẩm thuốc sử dụng cho người (CHMP) đã thông qua hồ sơ đăng ký của chế phẩm Granpidam với mục đích điều trị tăng huyết áp động mạch phổi. Granpidam ở dưới dạng viên ném bao film hàm lượng 20 mg. Hoạt chất của Granpidam là sildenafil, một chất ức chế chọn lọc enzym phosphodiesterase type 5 (PDE5) – là enzym phá hủy cyclic guanosine monophosphate (cGMP), dẫn tới làm tăng cGMP trong tế bào cơ trơn mạch phổi khiến mạch phổi giãn ra và cũng khiến các mạch máu trong hệ tuần hoàn giãn ra nhưng ở mức độ ít hơn. Granpidam là thuốc generic của thuốc Revatio vốn đã được cấp phép lưu hành ở Châu Âu từ năm 2005. Một số nghiên cứu đã chứng minh Granpidam tương đương sinh học với Viagra.

 

Ảnh minh họa: Internet.

 

Trên người lớn, chỉ định được CHMP duyệt là “Điều trị cho bệnh nhân người lớn bị tăng huyết áp động mạch phổi được phân loại ở mức độ II và III theo hướng dẫn của Tổ chức y tế thế giới (WHO) để tăng cường năng lực vận động”. Hiệu quả của thuốc đã được thể hiện qua quá trình điều trị tăng huyết áp phổi nguyên phát (primary pulmonary hypertension) và tăng huyết áp phổi liên quan đến các bệnh về mô liên kết (pulmonary hypertension associated with connective tissue disease).

 

Đối với đối tượng bệnh nhi, thuốc được chỉ định cho bệnh nhi tăng huyết áp động mạch phổi từ 1 tuổi đến 17 tuổi. Hiệu quả về mặt cải thiện khả năng vận động hoặc huyết động phổi (pulmonary haemodynamics) đã được chứng minh trong điều trị tăng huyết áp phổi nguyên phát và  tăng huyết áp phổi liên quan đến bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên, Granpidam phải được kê bởi bác sỹ có kinh nghiệm trong điều trị tăng huyết áp động mạch phổi.

 

Chi tiết các khuyến cáo cần được xem xét khi sử dụng chế phẩm này đã được cập nhật trong tờ tóm tắt đặc tính sản phẩm (the summary of product characteristics - SmPC), được công bố rộng rãi trên toàn Châu Âu.

 

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004289/WC500212896.pdf

 

Người tổng hợp tin: DS. Nguyễn Phương Thúy

Các tin liên quan