Giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 khi sử dụng sớm remdesivir

 

Tăng nguy cơ tử vong quá mức ở các bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng trong vòng 6 ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng COVID-19 đã giảm đáng kể khi sử dụng remdesivir.

 

Mặc dù việc sử dụng ngay thuốc kháng vi rút remdesivir có thể rút ngắn thời gian hồi phục ở bệnh nhân nhập viện do COVID-19, hiệu quả của thuốc này đối với tỷ lệ tử vong chưa rõ ràng. Garcia-Vidal và cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu hồi cứu ở bệnh nhân nhập viện ≥ 48 giờ tại một bệnh viện đại học lớn ở Barcelona. Các tác giả đã phân tích thời gian sử dụng remdesivir liên quan đến thời gian có triệu chứng trước khi nhập viện như yếu tố dự báo tử vong trong 30 ngày.

 

Trong số 2607 bệnh nhân được đưa vào phân tích, có 468 bệnh nhân sử dụng remdesivir, 476 nhập ICU và 264 bệnh nhân cần thở máy xâm nhập. Tỷ lệ tử vong trong 30 ngày là 10,7% (4,3% ở nhóm sử dụng remdesivir; 12,0% ở nhóm còn lại). Trung bình thời gian bệnh nhân có triệu chứng trước khi nhập viện là 7 ngày. Trong số 577 bệnh nhân nhập viện sau khi có triệu chứng trong vòng 3 ngày, tỷ lệ tử vong là 6,6% (nhóm sử dụng remdesivir) so với 23,0% (nhóm không sử dụng remdesivir; P=0,001). Trong số 696 bệnh nhân có biểu hiện trong vòng 4-6 ngày trước khi nhập viện, tỷ lệ tử vong là 3,3% (nhóm sử dụng remdesivir) và 12,0% (nhóm còn lại; P=0.001). Trong 1334 bệnh nhân có triệu chứng >6 ngày trước khi nhập viện, tỷ lệ tử vong là 3,7% (nhóm sử dụng remdesivir) và 7,8% (nhóm còn lại, P=0.085). Các yếu tố dự đoán tử vong gồm có bệnh nhân > 66 tuổi, suy giảm chức năng thận, thời gian biểu hiện triệu chứng trước khi nhập viện ngắn (≤ 3 ngày và 4-6 ngày), và cần thở máy xâm nhập. Remdesivir có hiệu quả bảo vệ đáng kể, giúp giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 (OR, 0,382).

 

Nghiên cứu đã làm rõ remdesivir đem lại hiệu quả cao khi sử dụng trong giai đoạn đầu COVID-19, đặc biệt với bệnh nhân có triệu chứng trước khi nhập viện ngắn nhất (và nguy cơ tử vong cao nhất). Thách thức hiện tại là hầu hết bệnh nhân COVID-19 cần nhập viện đã có triệu chứng trước đó ít nhất 6 ngày. Tuy nhiên, trong thời gian tới, hệ thống y tế có thể tiếp nhận nhiều bệnh nhân với các triệu chứng sớm hơn do người dân có nhận thức tốt hơn về căn bệnh này và ngày càng có nhiều liệu pháp điều trị kịp thời với biểu hiện lấm sàng.

 

Nguồn: Remdesivir Reduced Mortality When Given Early On (jwatch.org)

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan