NEJM: Hiệu quả của liều tăng cường vắc xin COVID-19 cùng loại hoặc khác loại

 

BỐI CẢNH

Cả ba loại vắc xin phòng ngừa COVID-19 đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Hoa Kỳ đều có hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện những trường hợp nhiễm đột phá. Cần phải có dữ liệu về việc tiêm mũi tăng cường cùng loại (giống mũi cơ bản) và tiêm mũi tăng cường kết hợp (khác loại so với mũi cơ bản) ở người đã được tiêm chủng đầy đủ.

 

PHƯƠNG PHÁP

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1-2, nhãn mở, được thực hiện ở 10 địa điểm tại Hoa Kỳ. Người trưởng thành đã hoàn thành tiêm chủng COVID-19 ít nhất 12 tuần và không có tiền sử nhiễm virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2) được tiêm một mũi vắc xin tăng cường trong số ba loại vắc xin: mRNA-1273 (Moderna) liều 100 µg, Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson-Janssen) liều 5x1010 hạt virus, hoặc BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) liều 30 µg. Tiêu chí chính là tính an toàn, phản ứng sau tiêm, và khả năng sinh miễn dịch dịchthểngày thứ 15 và 29.

 

KẾT QUẢ

Trong số 458 người tham gia thử nghiệm, 154 người được tiêm mRNA-1273, 150 người được tiêm Ad26.COV2.S, và 153 người được tiêm BNT162b2 là mũi tăng cường; 1 người không được tiêm vắc xin. Phản ứng sau tiêmliều tăng cườngtương tự mũi cơ bản. Hơn một nửa số người tham gia báo cáo gặp phản ứng đau tại nơi tiêm, khó chịu trong người, đau đầu, hoặc đau cơ. Trong tất cả các cách kết hợp, hiệu giá kháng thể trung hòa SARS-CoV-2 D614G tăng từ 4 đến 73 lần, hiệu giá kháng thể gắn tăng từ 5 đến 55 lần. Tiêm mũi tăng cường cùng loại làm hiệu giá kháng thể trung hòa tăng từ 4 đến 20 lần, trong khi đó tiêm mũi tăng cường kết hợp các loại làm tăng hiệu giá kháng thể trung hòa từ 6 đến 73 lần. Đáp ứng tế bào T đặc hiệu giatăng ở tất cả các nhóm, trừ nhóm tiêm tăng cường cùng loại vắc xin Ad26.COV2.S. Lượng tế bào T CD8+ ổn định hơn ở nhóm được tiêm mũi cơ bản vắc xin Ad26.COV2.S, và tiêm tăng cường kết hợp vắc xin Ad26.COV2.S làm tăng đáng kể lượng tế bào T CD8+ đặc hiệu gai ở nhóm được tiêm mũi cơ bản vắc xin mRNA.

 

KẾT LUẬN

Tiêm mũi tăng cường vắc xin COVID-19 cùng loại và kết hợp các loại đều có hồ sơ an toàn chấp nhận được và có khả năng tạo miễn dịch ở người trưởng thành đã hoàn thành tiêm chủng COVID-19 ít nhất 12 tuần.

 

Nguồn: Homologous and Heterologous Covid-19 Booster Vaccinations | NEJM

Điểm tin: CTV. Tăng Quốc An, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan