WHO: Ibrutinib và tăng nguy cơ suy tim

 

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ả Rập Xê Út (SFDA) đưa ra thông báo về nguy cơ suy tim khi sử dụng ibrutinib.

 

Ibrutinib là thuốc ức chế Bruton tyrosine kinase được chỉ định điều trị cho một số loại ung thư như ung thư tế bào vỏ dòng lympho (MCL) và leukemia mạn dòng lympho (CLL), đặc biệt đối với những bệnh nhân bị tái phát.

SFDA đã đánh giá các cơ sở dữ liệu tại địa phương và trên thế giới để tìm các báo cáo ca đơn lẻ về suy tim liên quan đến ibrutinib.

Trong số 35 ca được lựa chọn để đánh giá mối quan hệ nhân quả, hơn một nửa cho thấy sự liên quan (4 ca có khả năng và 15 ca có thể) giữa suy tim và việc sử dụng ibrutinib. Tóm lại, các bằng chứng được thu thập từ việc đánh giá mối liên quan trong các báo cáo ca đơn lẻ và cơ sở dữ liệu đủ để đưa ra quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng ibrutinib và suy tim.

Các cơ quan quản lý sức khỏe và nhân viên y tế nên chú ý tới nguy cơ này và theo dõi mọi triệu chứng của bệnh nhân điều trị bằng ibrutinib. 

 

Nguồn: WHO Pharmaceuticals Newsletter - N°1, 2021

Điểm tin: CTV. Lê Thị Nguyệt Minh, CTV. Đinh Thị Thủy, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến