FDA: Ngày 23/10/2019, Dr. Reddy’s tự nguyện thu hồi tất cả chế phẩm ranitidin trên thị trường Mỹ

 

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Xác nhận công ty này đã bắt đầu thu hồi quy mô toàn quốc từ 01/10/2019 tất cả các thuốc ranitidin được bán trên thị trường Mỹ do xác định chứa NDMA vượt ngưỡng cho phép. Đợt thu hồi này dựa trên cảnh báo thận trọng của FDA cho người sử dụng và cán bộ y tế do NDMA được phát hiện trong một số thuốc ranitidin. Đến nay, công ty này chưa nhận được báo cáo các biến cố bất lợi liên quan đến việc sử dụng chế phẩm trong đợt thu hồi này.

 

Nguồn: https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/dr-reddys-confirms-its-voluntary-nationwide-recall-all-ranitidine-products-us-market

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan