Aciclovir, valaciclovir- nguy cơ viêm thận kẽ

Điểm tin đáng chú ý từ bản tin WHO Pharmaceutical Newsletter số 3/2020

 

Bộ Y tế- Lao động- Phúc lợi (MHLW), cơ quan Dược phẩm và thiết bị y tế ( PMDA) Nhật bản thông báo tờ thông tin sản phẩm của acyclovir (Zovirax®) và valaciclovir (Valtrex®) sẽ được bổ sung tác dụng không mong muốn viêm thận kẽ.

Aciclovir và valaciclovir được chỉ định để điều trị các tình trạng nhiễm virus herpes simplex  và herpes zoster.

Cả 6 trường hợp viêm thận kẽ đều được báo cáo ở các bệnh nhân sử dụng valaciclovir tại Nhật Bản trong vòng 3 vừa qua. Trong đó, có 3 trường hợp không thể loại trừ mối quan hệ nhân quả giữa thuốc với tác dụng bất lợi. Không có trường hợp nào tử vong được báo cáo.

MHLW và PMDA đã kết luận việc sửa đổi tờ thông tin sản phẩm của valaciclorvir là cần thiết. Không có trường hợp viên thận kẽ được báo cáo liên quan đến sử dụng aciclovir. Tuy nhiên, valaciclovir là tiền thuốc của aciclovir, do đó tờ thông tin sản phẩm của aciclovir cũng sẽ được sửa đổi.

 

Nguồn: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332674/9789240007260-eng.pdf?ua=1

Điểm tin: CTV. Đồng Thị Thanh Huế, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến