DAV: Ngày 13/1/2020, Cục Quản lý Dược có công văn số 235/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 

Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi toàn bộ thuốc viên nén Young II Captopril Tablet (captopril 25 mg), SĐK: VN-20970-18, Số lô: 1802, HD: 29/6/20121 do Công ty Young IL Pharm Co., Ltd. (Korea) sản xuất, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khuẩu do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn captopril disulfit.
 

Nguồn:  https://dav.gov.vn/upload_images/files/235_QLD_CL.pdf

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến