ANSM (Pháp): Khuyến cáo khi sử dụng Truvada (emtricitabin/tenofovir disoproxil fumarat) trong dự phòng HIV trước phơi nhiễm

Hai nguy cơ được lưu ý khi sử dụng Truvada trong dự phòng HIV trước phơi nhiễm bao gồm: - Nguy cơ độc với thận liên quan đến tenofovir disoproxil fumarat - Nguy cơ chuyển đảo huyết thanh khi điều trị có thể đi kèm với việc xuất hiện đột biến kháng thuốc của HIV.

 
 
Ngày 20/02/2017, Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp (ANSM) thông báo việc kết thúc khuyến cáo sử dụng tạm thời Truvada trong dự phòng HIV trước phơi nhiễm. Truvada là chế phẩm phối hợp liều cố định hai chất ức chế men phiên mã ngược của virus HIV là emtricitabin và tenofovir disoproxil fumarat. Thuốc được ANSM khuyến cáo sử dụng tạm thời trong dự phòng HIV trước phơi nhiễm từ tháng 01/2016 đến hết ngày 28/02/2017. 
 
Khuyến cáo này được bắt đầu tại Pháp từ tháng 01/2016 trong dự phòng HIV trước phơi nhiễm trên người lớn có nguy cơ cao macws HIV qua đường tình dục, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa khác. Tính đến nay, đã có hơn 3000 người sử dụng Truvada với chỉ định này.
 
Tháng 08/2016, Truvada cũng được mở rộng chỉ định tại châu Âu:
- Chỉ định dự phòng trước phơi nhiễm kết hợp với quan hệ tình dục an toàn nhằm làm giảm nguy cơ nhiễm HIV týp 1 trên người lớn có nguy cơ nhiễm cao, chế độ liều duy trì (1 viên/ngày)
- Điều trị được kê đơn bởi bác sỹ chuyên khoa và hoặc thực hành tại Trung tâm chuyên biệt (phát hiện và chanar đoán HIV, viêm gan virus và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Đơn thuốc được cấp mới bởi bác sỹ chuyên khoa trong vòng 1 năm giống như với các thuốc điều trị HIV khác.
 
Hai nguy cơ được lưu ý khi sử dụng Truvada trong dự phòng HIV trước phơi nhiễm bao gồm:
- Nguy cơ độc với thận liên quan đến tenofovir disoproxil fumarat
- Nguy cơ chuyển đảo huyết thanh khi điều trị có thể đi kèm với việc xuất hiện đột biến kháng thuốc của HIV.
 
Việc theo dõi thường xuyên, bao gồm xét nghiệm phát hiện HIV ít nhất mỗi 3 tháng 1 lần và theo dõi chức năng thận là cần thiết. Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ khi dùng thuốc cũng sẽ được áp dụng đối với các chỉ định lưu hành của Truvada (tờ thông tin và danh sách kiểm khi bắt đầu và theo dõi điều trị dành cho người kê đơn - đặc biệt với các tiêu chí xác định chuyển đảo huyết thanh của HIV, tờ thông tin cho người sử dụng thuốc, thư trao đổi giữa người kê đơn ban đầu và bác sỹ chuyên khoa trong trường hợp cấp đơn thuốc mới.
 
ANSM cũng nhắc lại rằng việc sử dụng Truvada trong dự phòng HIV trước phơi nhiễm nằm trong một chiến lược với nhiều biện pháp dự phòng lây truyền HIV qua đường tình dục khác nhau bao gồm sử dụng bao cao su, biện pháp không chỉ bảo vệ khỏi nhiễm HIV mà còn cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
 
 
Điểm tin: DS. Nguyễn Hoàng Anh