TRA CỨU THÔNG TIN THUỐC

  • Bộ cơ sở dữ liệu thông tin thuốc bao gồm chuyên luân của các thuốc hay được sử dụng trong thực hành lâm sàng kèm theo các chức năng hỗ trợ tra cứu thông tin như tìm kiếm theo yêu cầu, tra cứu tương tác thuốc, tương hợp – tương kị thuốc tiêm, hỗ trợ kê đơn ...

    Xem tiếp >>

BÁO CÁO ADR TRỰC TUYẾN

  • Là công cụ cho phép các cán bộ y tế báo cáo phản ứng có hại của thuốc và các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc. Thông tin do các cán bộ y tế cung cấp sẽ vô cùng hữu ích để tiếp tục đánh giá một cách toàn diện hơn về các nguy cơ tiềm ẩn của thuốc khi lưu hành trên thị trường...

    Xem tiếp >>

CÂU HỎI THÔNG TIN THUỐC

  • Phần mềm quản lý câu hỏi/trả lời thông tin thuốc được xây dựng với mục đích quản lý, lưu trữ câu hỏi/trả lời một cách khoa học và thuận tiện; đồng thời, giúp việc tìm kiếm thông tin hiệu quả và dễ dàng hơn...

    Xem tiếp >>

Tìm kiếm bài viết

 
Kết quả tìm kiếm