HSA: Ngày 04/12/2019, Cơ quan quản lý y tế Singapore thông báo thu hồi viên nén giải phóng kéo dài Glucient XR 500 mg và Meijumet 750 mg và 1000 mg do chứa NDMA vượt ngưỡng chấp nhận được

Các sản phẩm bị thu hồi gồm có Glucient XR Extended-release tablet 500 mg (lô 2881382), Meijumet Prolonged Release Tablet 750mg (tất cả các lô), Meijumet Prolonged Release Tablet 1000mg (tất cả các lô).

HSA phát hiện 3 thuốc thành phẩm của metformin có chứa NDMA vượt ngưỡng chấp nhận được. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm tàng cho người bệnh dùng các loại thuốc này rất thấp. Việc thu hồi được thực hiện như biện pháp thận trọng. HSA đã kiểm nghiệm tất cả các thuốc chứa metformin lưu hành tại Singapore. Ngoài 3 thuốc bị thu hồi, 43 thuốc còn lại không bị ảnh hưởng.

Cơ quan này đã gửi thư thông báo cho các cán bộ y tế.

 

 

Nguồn: https://www.hsa.gov.sg/announcements/product-recall/glucient-xr-extended-release-tablet-500-mg-and-meijumet-prolonged-release-tablet-750mg-and-1000mg

https://www.hsa.gov.sg/announcements/dear-healthcare-professional-letter/recall-of-three-metformin-products-found-to-contain-ndma

https://www.hsa.gov.sg/announcements/news/hsa-recalls-three-out-of-46-metformin-medicines

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan