EMA: Đang tiếp tục đánh gía các ca huyết khối sau tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca

EMA hiện đang tiếp tục đánh giá các ca báo cáo biến cố huyết khối và sẽ triệu tập một nhóm chuyên gia đặc biệt vào ngày 29/3/2021 để có thêm thông tin phục vụ đánh giá.

 

Tuần qua, sau khi đánh giá tạm thời về các ca huyết khối sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca, Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã đưa ra kết luận về nguy cơ này. Theo đó, PRAC xác nhận, vắc-xin này không liên quan đến tăng nguy cơ huyết khối nói chung và lợi ích của vắc-xin hiện vẫn vượt trội nguy cơ.

 

PRAC hiện đang tiếp tục đánh giá các ca báo cáo biến cố huyết khối. EMA sẽ triệu tập một nhóm chuyên gia đặc biệt vào ngày 29/3/2021 để có thêm thông tin phục vụ đánh giá. Các chuyên gia bên ngoài về các lĩnh vực: huyết học (huyết khối và đông máu), tim mạch, bệnh truyền nhiễm, virus học, thần kinh học, miễn dịch học và dịch tễ học sẽ cùng trao đổi và đưa ra quan điểm về các khía cạnh như cơ chế, các yếu tố nguy cơ và các thông tin cần thiết khác, phục vụ việc phân tích cẩn thận hơn biến cố và các nguy cơ tiềm ẩn.

 

Kết quả của cuộc họp chuyên gia, cùng phân tích sâu hơn về các trường hợp huyết khối, đang được PRAC tiếp tục xem xét, đánh giá. Khuyến nghị cập nhật của PRAC về vấn đề này có khả năng sẽ được đưa ra trong cuộc họp toàn thể vào tháng 4 (6-9 tháng 4).

 

Người: https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-update-ongoing-evaluation-blood-clot-cases

 

Người tổng hợp: Nguyễn Mai Hoa

Các tin liên quan