FDA: Ngày 19/11/2019, Precision Dose Inc. tự nguyện thu hồi toàn quốc dung dịch uống Ranitidine, USP 150 mg/10 mL do có thể chứa tạp chất NDMA vượt ngưỡng cho phép

 

Precision Dose Inc. đang tự nguyện thu hồi 5 lô dung dịch uống ranitidin, USP 150 mg/10 mL mức độ người sử dụng. Các lô thuốc này bị thu hồi do chứa NDMA vượt ngưỡng cho phép. Việc thu hồi này được bắt đầu kể từ khi nhà sản xuất (Amneal Pharmaceuticals. LLC) thu hồi thuốc, trong các lô nhà máy này thu hồi có các lô được đóng gói lại bởi Precision Dose Inc.
 

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến  

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan