MHRA: Ngày 16/12/2019, Medley Pharma Limited thông báo thu hồi viên nén Ranitidine 150mg BP và Ranitidine 300mg BP

 

Medley Pharma Limited đang thu hồi tất cả các lô thuốc còn hạn sử dụng của viên nén Ranitidine 150mg BP và Ranitidine 300mg BP tại các nhà thuốc và cơ sở bản lẻ nhằm đảm bảo an toàn vì các lô của các thuốc này có thể chứa NDMA.

 

Khuyến cáo cán bộ y tế

- Ngừng kê đơn, cấp phát và bỏ các thuốc còn trên kệ tại cửa hàng. Kiểm tra tất cả hàng còn trong kho và trả lại cho nhà cung cấp.

- Nếu nhận được câu hỏi từ bệnh nhân, khuyến cáo họ liên hệ với cán bộ y tế để dùng thuốc thay thế.

 

Nguồn: https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-medley-pharma-limited-ranitidine-150mg-tablets-bp-pl-43870-0026-ranitidine-300mg-tablets-bp-pl-43870-0027-el-19-a-4

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

 

 

Các tin liên quan