FDA: cập nhật thu hồi ranitidin

 

Ngày 06/11/2019, Aurobindo Pharma USA, Inc. bắt đầu thu hồi toàn quốc mức độ người dùng 38 lô các thuốc viên nén Ranitidin 150mg, viên nang Ranitidin 150 mg, viên nang Ranitidin 300 mg và si rô Ranitidin 15 mg/ml do do phát hiện tạp chất NDMA.

Aurobindo Pharma USA, Inc. đang tự nguyên thu hồi 1 lô thuốc viên nén Ranitidin 150 mg mức độ bán lẻ và 37 lô viên nang Ranitidin 150 mg, viên nang Ranitidin 300 mg và si rô Ranitidin  15 mg/ml mức độ người sử dụng do phát hiện NDMA trong thành phẩm.

Bệnh nhân đang sử dụng các thuốc này có thể tiếp tục dùng thuốc. Bệnh nhân nên trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn về lựa chọn điều trị thay thế trước khi trả lại thuốc.

Ngày 08/11/2019, American Health Packaging Issues tự nguyện thu hồi si rô ranitidin hàm lượng 150 mg/10ml do phát hiện tạp chất NDMA

American Health Packaging Issues đang tự nguyện thu hồi 8 lô si rô ranitidin hàm lượng 150 mg/10ml mức độ người sử dụng do phát hiện NDMA trong thành phẩm.

Công ty này đã gửi thư thông báo cho các nhà phân phối từ 01/11/2019 và ngừng phân phối ngay các lô bị thu hồi.

 

Nguồn: https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/aurobindo-pharma-usa-inc-initiates-voluntary-nationwide-consumer-level-recall-38-lots-ranitidine và https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/american-health-packaging-issues-voluntary-nationwide-recall-ranitidine-syrup-ranitidine-oral

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan