FDA: Ngày 15/11/2019, Golden State Medical Supply, Inc. thông báo tự nguyện thu hồi toàn quốc viên nang Ranitidin hydrochloride 150mg và 300mg do hàm lượng NDMA vượt ngưỡng cho phép

 

Golden State Medical Supply, Incorporated (GSMS, Inc) dựa vào thông tin thu hồi của Novitium Pharma LLC (Novitium), đang tự nguyện thu hồi tất các các lô, còn hạn sử dụng, của viên nang ranitidin HCl 150 mg và 300mg mức độ người sử dụng vì tạp chất NDMA vượt ngưỡng cho phép.

GSMS, Inc. nhận được thông báo thu hồi từ nhà sản xuất Novitium vào 25/10/2019 và đã bắt đầu tự nguyện thu hồi từ 06/11/2019 7 lô thuốc viên nang ranitidin HCl 150 mg và 300mg.

Đến nay, GSMS, Inc. chưa nhận được báo cáo phản ứng có hại liên quan đến việc sử dụng thuốc trong các lô bị thu hồi này.

 

Nguồn: https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/golden-state-medical-supply-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-ranitidine-hydrochloride-150mg

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan