EMA (châu Âu): Đánh giá lại các thuốc dạng xịt mũi, xịt họng có chứa fusafungin

Tháng 09/2015, EMA quyết định đánh giá lại các thuốc dạng xịt mũi, xịt họng có chứa kháng sinh fusafungin sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên như viêm xoang và viêm amidan. Trong phiên họp ngày 15/01/2016 của Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác dược châu Âu (PRAC), danh sách chuyên gia đã được xác định để bắt đầu việc đánh giá lại này.

 

 

Việc đánh giá lại fusafungin được yêu cầu bởi Cơ quan quản lý dược phẩm Ý (AIFA) sau sự gia tăng tỷ lệ báo cáo về phản ứng dị ứng nghiêm trọng bao gồm cả phản vệ có liên quan đến fusafungin. Phần lớn các phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở dạng phản ứng co thắt phế quản, xảy ra ở cả người lớn và trẻ em ngay sau khi sử dụng thuốc.

 

Ngoài những vấn đề liên quan đến độ an toàn, AIFA còn quan ngại về hiệu quả của fusafungin cũng như khả năng thúc đẩy đề kháng kháng sinh. Do đó, cân bằng lợi ích/ nguy cơ của các thuốc chứa fusafungin cần được đánh giá lại.

 

EMA sẽ xem xét lại các dữ liệu hiện có về lợi ích và nguy cơ của các thuốc có chứa fusafungin và sẽ đưa ra kết luận liên quan đến việc sử dụng và lưu hành các thuốc này trên toàn châu Âu.

 

Trong thời gian đánh giá để đưa ra những khuyến cáo tiếp theo, EMA khuyến cáo bệnh nhân trao đổi với bác sĩ và dược sĩ nếu có bất kỳ câu hỏi hay lo ngại nào.

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Fusafungine_for_oromucosal_and_nasal_use/human_referral_prac_000054.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

Điểm tin: Trần Thu Thủy