Kết luận đưa ra sau khi đánh gia lợi ích/nguy cơ cũng những thuốc chứa quinin trong chỉ định điều trị chuột rút


Ảnh minh họa từ Internet.

 

Vào 21/07/2011, Hội động cấp phép lưu hành trên thị trường (Commission d’AMM – Hội đồng AMM) cho rằng những bằng chứng lâm sàng đã chứng tả được hiệu quả của quinin trong việc giảm những số lượng cơn chuột rút, mặc dù tác dụng này chưa được xác định một cách chính xác. Do đó, Hội đồng AMM đã đề nghị thay đổi thông tin lâm sàng và cảnh báo của AMM về tất cả những biệt dược có liên quan. Hội đồng AMM khuyên cáo những biệt dược có liên quan (Hexaquin, Quinine Vitamine C Grand, Okimus) được dùng trong điều trị những cơn chuột rút không rõ nguyên nhân trên người lớn sau khi điều trị thất bại bởi những biện pháp không dùng thuốc.

 

Nguồn: Afsapps Communiqué de presse. Point d’information sur les dossiers discutés en comission d’AMM Séance du jeudi 13 octobre 2011. 14 Octobre 2011.

Hoàng Vân Hà dịch.