ADR REPORT ONLINE

 • Là công cụ cho phép các cán bộ y tế báo cáo phản ứng có hại của thuốc và các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc. Thông tin do các cán bộ y tế cung cấp sẽ vô cùng hữu ích để tiếp tục đánh giá một cách toàn diện hơn về các nguy cơ tiềm ẩn của thuốc khi lưu hành trên thị trường...

  NEXT >>

Văn bản pháp quy

 • Cung cấp kho dữ liệu văn bản pháp quy trong ngành y dược, được phân loại theo từng chuyên mục giúp dễ dàng tiếp cận được các tài liệu cần thiết. Tìm kiếm nhanh các văn bản theo số hiệu văn bản, theo tiêu đề, ngày tháng.

  NEXT >>

Bản tin TTT - CGD

 • Bản tin được xuất bản định kỳ với nội dung được đăng tải:
  - Các bài Tổng quan trong lĩnh vực Thông tin thuốc và Cảnh giác dược;
  - Các bài viết nhằm Hướng dẫn cộng đồng sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, hợp lý.
  - Các bài Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng
  - Điểm tin Thông tin thuốc, Cảnh giác dược.

  NEXT >>

Nghiên cứu khoa học

 • Liệt kê danh mục những đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài đơn vị. Cung cấp nguồn học liệu tham khảo về công tác nghiên cứu khoa học của ngành.

  NEXT >>

Liên hệ