HSA: Ngày 17/9/2020, Cơ quan Khoa học y tế Singapore thông báo cấp phép sử dụng có điều kiện thuốc chứa remdesivir trong điều trị Covid-19 tại Singapore

 

Chỉ định của remdesivir

Remdesivir (Veklury) được chỉ định trong điều trị Covid-19 do SARS-CoV-2 ở bệnh nhân người lớn có độ bão hòa oxy ≤ 94% (khí phòng), hoặc cần thở oxy, thở máy xâm nhập (IMV) hay oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Chế độ liều tiêm tĩnh mạch 200 mg ngày đầu tiên, sau đó tiêm tĩnh mạch 100 mg/lần x 1 lần/ngày từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 10. Thời gian điều trị tối ưu chưa được xác định. Theo một Hướng dẫn điều trị, tổng số ngày sử dụng có thể đến 10 ngày ở bệnh nhân IMV hoặc ECMO, hoặc 5 ngày ở bệnh nhân không IMV hay ECMO, và kéo dài đến 10 ngày nếu bệnh nhân không cải thiện. Vì chưa có nghiên cứu trên trẻ em và phụ nữ mang thai được đưa ra cho HSSA, hiện tại chưa có khuyến cáo về sử dụng thuốc cho các đối tượng bệnh nhân đặc biệt này.

 

Giới hạn sử dụng remdesivir

Sau khi cân nhắc dữ liệu giới hạn về hiệu quả và độ an toàn của thuốc, remdesivir chỉ được kê đơn bởi bác sĩ truyền nhiễm. Ngoài chỉ định trên nhãn thuốc, bác sĩ điều trị nên tham khảo các khuyến cáo lâm sàng về sử dụng remdesivir trong Hướng dẫn điều trị tạm thời remdesivir của Trung tâm Quốc gia các bệnh truyền nhiễm (NCID).

HSA sẽ tiếp tục đánh giá trường hợp này, theo dõi hồ sơ lợi ích – nguy cơ của remdesivir và cung cấp thông tin cập nhật cho cán bộ y tế nếu cần thiết. Cán bộ y tế cần báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến remdesivir cho Trung tâm Cảnh giác dược. Các báo cáo này sẽ giúp cơ quan quản lý nắm rõ hơn lợi ích – nguy cơ của thuốc và sẽ góp phần đáng kể đảm bảo an toàn thuốc cho người bệnh.

 

Nguồn: https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/conditional-approval-of-remdesivir-(veklury-)-for-covid-19-infection-in-singapore

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan