FDA: Ngày 25/10/2019, Cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ thông báo Lannett thu hồi toàn quốc siro ranitidin 15mg/ml do thuốc chứa NDMA vượt ngưỡng cho phép

 

Lannett Company, Inc. thông báo công ty này đang thu hồi các loại si rô ranitidin đang lưu hành trên thị trường (Ranitidin Oral Solution, USP), 15mg/mL ở mức độ người tiêu dùng vì nồng độ NDMA vượt ngưỡng quy định của FDA cho si rô ranitidin hydrochlorid. Lannett đã thông tin đến FDA nguy cơ có mặt NDMA vào 17/9/2019 và kiểm nghiệm ngay hoạt chất và chế phẩm. Kết quả xác định thuốc có chứa NDMA.

Lannett đang thông tin đến các nhà phân phối và người sử dụng qua email và qua website của công ty, và đang sắp xếp để nhận lại tất cả các sản phẩm bị thu hồi. Các nhà phân phối chế phẩm này của Lannett cần liên hệ với dịch vụ khách hàng của công ty này để được hướng dẫn liên quan đến trả lại chế phẩm còn trong kho cho Lannett

Người sử dụng cần liên hệ với cán bộ y tế nếu gặp vấn đề liên quan đến sử dụng chế phẩm này.

Báo cáo phản ứng có hại và vấn đề liên quan đến chất lượng chế phẩm cho cơ quan quản lý.

 

Nguồn: https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/lannett-issues-voluntary-nationwide-recall-ranitidine-syrup-ranitidine-oral-solution-usp-15mgml-due

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan