FDA: Cập nhật giấy phép sử dụng khẩn cấp sotrovimab

 

Vào ngày 23/02/2022, FDA cập nhật giấy phép sử dụng khẩn cấp của sotrovimab để làm rõ rằng sotrovimab không được cấp phép sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở các khu vực địa lý mà tại đó bệnh nhân có khả năng cao mắc bệnh do biến chủng không nhạy cảm với thuốc. Tuy nhiên, hiện tại sotrovimab được cấp phép sử dụng ở tất cả các khu vực ở Hoa Kỳ cho đến khi có thông báo mới của FDA. Chi tiết xin vui lòng xem Giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA).

 

FDA sẽ tiếp tục theo dõi để xác định liệu việc sử dụng thuốc ở một khu vực địa lý là phù hợp với giấy phép, dựa trên thông tin hiện có, bao gồm thông tin về độ nhạy thuốc của các biến chủng và dữ liệu của CDC về mức độ phổ biến của biến chủng.

 

EUA cho phép sử dụng sotrovimab để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành và một số bệnh nhi có kết quả xét nghiệm trực tiếp SARS-CoV-2 dương tính, và có nguy cơ cao tiến triển nặng, bao gồm phải nhập viện hoặc tử vong. Sotrovimab nên được sử dụng dưới dạng truyền tĩnh mạch một liều duy nhất sớm nhất có thể sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính và trong vòng 7 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng.

 

Nguồn: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-sotrovimab-emergency-use-authorization

Điểm tin: CTV. Tăng Quốc An, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan