EMA: đang tiếp tục đánh giá vắc-xin Covid-19 AstraZeneca và biến cố thuyên tắc - huyết khối

Ngày 15/03/2021, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) thông báo đang tiếp tục rà soát vắc-xin Covid-19 AstraZeneca và biến cố thuyên tắc - huyết khối.

 

Hiện một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (gần đây nhất có Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan) đang tạm ngừng sử dụng vắc-xin Covid-19 AstraZeneca như một pháp thận trọng trong thời gian chờ EMA rà soát lại biến cố thuyên tắc - huyết khối ở người tiêm chủng vắc-xin này. EMA đang làm việc chặt chẽ với nhà sản xuất, các chuyên gia về huyết học và các Cơ quan Quản lý Dược phẩm các nước, trong đó, có Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh (MHRA) - nơi đã có kinh nghiệm tiêm chủng 11 triệu liều vắc-xin này. Trong thời gian cuộc điều tra của EMA vẫn đang tiếp tục, EMA tiếp tục cho rằng lợi ích của vắc-xin Covid-19 AstraZeneca giúp làm giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong, vẫn vượt trội so với nguy cơ.

 

Tại Anh, ngày 15/03/2021, MHRA cũng thông báo chưa xác nhận các báo cáo huyết khối sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca có nguyên nhân do vắc-xin này gây ra. Người dân vẫn được khuyến cáo tiêm chủng theo kế hoạch.

 

Nguồn: https://www.ema.europa.eu/en/news/emas-safety-committee-continues-investigation-covid-19-vaccine-astrazeneca-thromboembolic-events

https://www.gov.uk/government/news/mhra-response-to-irish-authorities-action-to-temporarily-suspend-the-astrazeneca-covid-19-vaccine

 

Người tổng hợp: Nguyễn Mai Hoa

Các tin liên quan