Medsafe: Ngày 14/11/2019, Cơ quan quản lý Dược phẩm New Zealand cảnh báo nguy cơ viêm mạch liên quan đến dabigatran (Pradaxa)

 

Vấn đề an toàn này sẽ được theo dõi đến 14/5/2020

Medsafe cảnh báo nguy cơ viêm mạch liên quan đến sử dụng dabigatran. Mục đích để khuyến khích báo cáo và tăng cường thông tin về tín hiệu an toàn thuốc này

Tín hiệu an toàn này được bắt đầu rà soát từ một báo cáo mà CARM nhận được. Báo cáo này mô tả trường hợp bệnh nhân nam, 60 tuổi, xuất hiện ban mạch máu ở cả 2 chân khoảng 1 tháng sau khi bắt đầu điều trị bằng dabigatran. Bệnh nhân cũng uống dài hạn các thuốc khác. Bệnh nhân được xác địch viêm mạch tăng bạch cầu đa nhân trung tính. Sau khi ngừng thuốc, phát ban giảm dần và bệnh nhân đã hồi phục.

 

Nguồn: https://www.medsafe.govt.nz/safety/Alerts/Dabigatran.asp

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến